ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Lärare ut i arbetslivet

En lärare i yrkesutbildningen skall ha lämplig högskoleexamen, arbetserfarenhet i sin bransch minst 3 år (social-och hälsovård minst 5 år) samt lärarbehörighet.

I vår duktiga lärarkår finns ca 200 lärare och ca 70 % av dem är fullt behöriga. Siffran stiger hela tiden. En del lärare har varit länge i skolvärlden andra kortare men alla har någonform av bakgrund inom sitt yrke, i sin bransch. Vår lärarkår följer aktiv med vad som händer i den egna branschen och de har en aktiv kontakt med arbetslivet genom att de går ut i till arbetsplatser och besöker studerande som är på inlärning i arbete, de har arbetsplatsförlagd undervisning och de har olika projekt i samverkan med arbetslivet osv.  I vår strategi skriver vi att alla våra lärare borde gå ut i arbetsliv och jobba för någon eller några månader. Vi behöver dock hitta former för hur vi delar på kostnaderna för lärarnas perioder i arbetslivet mellan skolan och arbetsplatsen. Vi utreder också möjligheter till att få in en tredje betalande part. Är ni på er arbetsplats intresserad att få jobba med en av våra lärare en månad eller två? Tag då kontakt med Lillemor Norrena, tfn 044-739 7356 eller lillemor.norrena@axxell.fi så hjälper hon er vidare.