Course:
Löneräkning - Grundexamen i affärsverksamhet, delexamen


Detailed information

Course name

Löneräkning - Grundexamen i affärsverksamhet, delexamen

Location

Du kan delta i utbildningen på plats i Karis eller på distans via Teams, så du kan delta varifrån som helst.

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

05 Feb 2024

End Date

20 Jun 2024

Last day to apply

21 Jan 2024

Contact

Mats Lindberg

044-739 7610
mats.lindberg@axxell.fi

Course name

Löneräkning - Grundexamen i affärsverksamhet, delexamen

Location

Du kan delta i utbildningen på plats i Karis eller på distans via Teams, så du kan delta varifrån som helst.

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

05 Feb 2024

End Date

20 Jun 2024

Last day to apply

21 Jan 2024

Contactperson

Mats Lindberg

044-739 7610
mats.lindberg@axxell.fi

Course name

Löneräkning - Grundexamen i affärsverksamhet, delexamen

Location

Du kan delta i utbildningen på plats i Karis eller på distans via Teams, så du kan delta varifrån som helst.

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

05 Feb 2024

End Date

20 Jun 2024

Last day to apply

21 Jan 2024

Contactperson

Mats Lindberg

044-739 7610
mats.lindberg@axxell.fiContact

Mats Lindberg

044-739 7610
mats.lindberg@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.