Course:
Reseexpert - Grundexamen inom turismbranschen (flerform)


Detailed information

Course name

Reseexpert - Grundexamen inom turismbranschen (flerform)

Location

Närstudierna förverkligas i Åbo

Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

18 Jan 2024

End Date

19 Dec 2025

Last day to apply

19 Nov 2023

Contact

Anna Gråhn

044-739 7263
anna.grahn@axxell.fi

Charge

Utbilningen är gratis.

Miscellaneous

Det är fortlöpande ansökan till utbildningen så är du intresserad att börja studera turism hos oss så ska du fylla i ansökan eller tag kontakt för mera information.

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Reseexpert - Grundexamen inom turismbranschen (flerform)

Location

Närstudierna förverkligas i Åbo

Axxell i
Axxell i

Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

18 Jan 2024

End Date

19 Dec 2025

Last day to apply

19 Nov 2023

Contactperson

Anna Gråhn

044-739 7263
anna.grahn@axxell.fi

Förklaring

Utbilningen är gratis.

Miscellaneous

Det är fortlöpande ansökan till utbildningen så är du intresserad att börja studera turism hos oss så ska du fylla i ansökan eller tag kontakt för mera information.

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Reseexpert - Grundexamen inom turismbranschen (flerform)

Location

Närstudierna förverkligas i Åbo

Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

18 Jan 2024

End Date

19 Dec 2025

Last day to apply

19 Nov 2023

Contactperson

Anna Gråhn

044-739 7263
anna.grahn@axxell.fi

Charge

Utbilningen är gratis.

Miscellaneous

Det är fortlöpande ansökan till utbildningen så är du intresserad att börja studera turism hos oss så ska du fylla i ansökan eller tag kontakt för mera information.

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.Contact

Anna Gråhn

044-739 7263
anna.grahn@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.


Application

Fill in the form and click "Proceed". Carefully check the information and send the application by clicking "Send Application". Please note, that the form is not sent until you have clicked "Send Application". For more information, click Terms of application

We will contact you when the application period ends. Fill in the application form and klick "Proceed". You will be taken to a page where the information you filled in the form can be checked. Make sure the information is correct, then click "Send Application". If the process is successful, you will see a message box with the text ”Application Successful” on the screen. An e-mail will also be sent to the e-mail adress you have provided. If you do not receive the e-mail, the application has not been successful, please try again or contact ansokan@axxell.fi. The information in the form is saved in Axxells education management system Visma Primus, see privacy policy (in Swedish and Finnish). Please fill in the form carefully and correctly. If you have any questions, please contact ansokan@axxell.fi. By sending the form, you also accept the terms of cancellation (in Swedish and Finnish).

Fill in your date of birth and social security number. Fill the datefield in the form dd.mm.yyyy (eg. 23.03.2000). Enter the full social security number, including the " - " or the " A " sign. If you have a social security number from a country other than Finland, leave the social security number field blank.

Previous Degree/s
Do you have a degree in secondary education? (Degree Certificate from the high school, undergraduate, vocational qualification or specialist qualification. Specify below previous studies.