Fiskars fabrik hade ett behov av kunnande – Axxell hjälpte företaget fortbilda sin personal

Axxell kan samarbeta med arbetslivet på flera olika sätt. När Fiskars fabrik i Billnäs kontaktade Axxell om möjligheten att fortbilda personal hittade företaget och Axxell en fungerande lösning.

Christopher Manthey står i Fiskars fabrik.

Christopher Manthey i Fiskars fabrik i Billnäs.

I fjol kartlade Fiskars sin personals kunnande och jämförde det mot vilka kunskaper som behövs för att göra en viss arbetsuppgift bra.

— Vi märkte att få har en grundexamen som är behörig, en stor del av personalen var utbildade till kockar. Det är förstås en bra utbildning där man jobbar med händerna, men det har inte mycket med plastgjutning att göra, säger Anna-Maija Trygg som är HR-chef på Fiskars.

Enligt henne har de som saknar behörig utbildning ofta jobbat flera år i fabriken och är därför bra på sina jobb. 

— Men för att veta exakt varför man gör vissa moment i produktionen behövs en djupare teoretisk kunskap.

Tvåspråkighet är ett trumfkort

Därför började Fiskars kolla hur de kan utbilda sin personal.  Företaget övervägde flera yrkesutbildare, men landade till slut på Axxell.

— Axxell kunde erbjuda en tvåspråkig utbildning, därför valde vi Axxell, säger Trygg.

Det Axxell kunde erbjuda till att börja med var examensdelen Plastgjutning, som är en del av grundexamen i maskin- och produktionsteknik.

Reija Mettovaara i Fiskars fabrik i Billnäs

Axxells lärare i examensdelen, Rabbe Johansson, är tvåspråkig och undervisade på båda språken. 30 av Fiskars arbetstagare deltog i utbildningen.

— Det fungerade förvånansvärt bra med tvåspråkig utbildning. Jag var orolig på förhand över hur mycket tid det skulle ta, men förvånansvärt bra funkade det. Läraren översatte väldigt smidigt mellan språken. Men klart man kunde spara tid genom att ha skilda språkgrupper, säger Reija Mettovaara som deltog i utbildningen.

Teorin till nytta i jobbet

Mettovaara gick kursen fast hon jobbar som bladslipare och egentligen inte jobbar med plast.

— Skolning är aldrig onödigt och jag tänkte att jag har nytta av att känna till plasttillverkningsprocessen så jag vet hur ett lyckat plastarbete kan påverka mitt arbetsmoment.

En annan som deltog i utbildningen var Christopher Manthey som har en gymnasieutbildning sedan tidigare. Han jobbar som ställare till maskinerna i Fiskars och förstår väl hur de fungerar, men nu har han en djupare helhetsbild av hela produktionen. 

— Utbildningen fick mig också att se på saker på ett nytt sätt och att tänka mera över det jag gör i jobbet. Förut var allting som en självklarhet, jag bara gjorde saker, men utbildningen fick mig att öppna ögonen för nya synvinklar.

Han har också lärt sig en hel del nytt om plast som material.

— Teorin har hjälpt mig i jobbet, säger Manthey.

Båda parter är nöjda

Samarbetet mellan Axxell och Fiskars har funkat bra enligt båda parterna.

— Vi har en stor potential till samarbete här i och med att Axxell och Fiskars fabrik finns så nära varandra. Den här formen av samarbete med yrkesutbildare innebär stora möjligheter för företag i framtiden, säger Marko Mäkinen.

Han har varit arbetsplatshandledare för de som gått skolningen och är också den som bedömt yrkesprovet. Han har också varit med och planerat helheten i skolningarna.

— Jag tror och hoppas att samarbetet fortsätter. Det här är på riktigt en bra början eftersom man skräddarsyr skolningen efter ett verkligt behov. Det här var en bra erfarenhet och härifrån kan vi fortsätta med fler kurser.

Och fler kurser är redan på väg. I vår ordnas en examensdel i robotik.

Christopher Manthey, Marko Mäkinen och Reija Mettovaara i Fiskars fabrik i Billnäs.

Christopher Manthey, Marko Mäkinen och Reija Mettovaara i Fiskars fabrik i Billnäs.