Utbildning:
Artesan, textil - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Artesan, textil - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)

Adress där utbildning ordnas

Inspektorsränd 3
02940 Esbo

Utbildningens typ

Grundexamen

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

19 aug 2020

Slutdatum

17 jun 2022

Kontaktperson

Marina Åkermarck

044-739 7736
Marina.Akermarck@axxell.fi

Kostnad

Utgifter för verktyg och arbetskläder kan uppstå. Arbetar du med egna övningsarbeten under utbildningen tillkommer materialkostnader.

Utbildningens namn

Artesan, textil - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Inspektorsränd 3
02940 Esbo<()

Utbildningens typ

Grundexamen

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

Startdatum

19 aug 2020

Slutdatum

17 jun 2022

Kontaktperson

Marina Åkermarck

044-739 7736
Marina.Akermarck@axxell.fi

Förklaring

Utgifter för verktyg och arbetskläder kan uppstå. Arbetar du med egna övningsarbeten under utbildningen tillkommer materialkostnader.

Utbildningens namn

Artesan, textil - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)

Adress där utbildning ordnas

Inspektorsränd 3
02940 Esbo

Utbildningens typ

Grundexamen

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

Startdatum

19 aug 2020

Slutdatum

17 jun 2022

Kontaktperson

Marina Åkermarck

044-739 7736
Marina.Akermarck@axxell.fi

Kostnad

Utgifter för verktyg och arbetskläder kan uppstå. Arbetar du med egna övningsarbeten under utbildningen tillkommer materialkostnader.
Kontaktperson

Marina Åkermarck

044-739 7736
Marina.Akermarck@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Utbildningen är fullsatt.

Fyll i den elektroniska blanketten för att söka till utbildningen. Sökande kontaktas och kallas till en personlig intervju.