Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Axxell

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://www.axxell.fi och har upprättats / uppdaterats 18.09.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 • Hanterbar: Länkarna är inte alltid tydliga

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Länkarna är i vissa fall inte tydligt beskrivna, utan är i formen Läs mera eller motsvarande.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • Begriplig: Språkförändringarna motsvarar inte alltid koden

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Allt innehåll finns inte översatt till finska eller engelska, vilket innebär att vissa artiklar finns endast på svenska och visas alltså på svenska trots att sidans språk valts till finska eller engelska.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 3.1.2 Språk för del av sida

1. Omfattas inte av lagstiftningens krav.

 • kartor som inte är avsedda för navigering (t.ex. väder- eller terrängkartor)
 • filer skapade med kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt), som har publicerats före 23.9.2018
 • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Per e-post

axxell@axxell.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten

Vi har förbundit oss vid att förbättra tillgängligheten till den digitala tjänsten

Hela personalen i Axxell har fått utbildning i tillgänglighetslagstiftningen samt har möjlighet till konkret hjälp för att själva kunna göra tillgängliga dokument. På intranätet finns informationsvideon och annat material som också hjälper användaren och som kan användas när som helst.