Työpaikkasuomi

Axxell toteuttaa Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen koordinoimaa Euroopan sosiaalirahaston Työvoiman liikkuvuus Euroopassa (ESR) F20109 –hankkeeseen kuuluvaa työpaikkasuomen koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on parantaa Suomessa työskentelevien maahanmuuttajien suomen kielen valmiuksia ja taitoa työskennellä suomeksi suomalaisessa työpaikassa.

Koulutus toteutetaan aina yritysten tarpeiden mukaan ja räätälöidään tukemaan mahdollisimman hyvin työntekijän selviämistä arjen tilanteista. Koulutuksen aikana harjoitellaan esim. keskustelua asiakkaan kanssa ja työtovereiden kanssa, vahvistetaan yrityksessä/organisaatiossa käytettävää sanastoa jne. Sisältö sovitaan aina ennen koulutuksen alkua ja opiskelijan kehittymistä seurataan jatkuvan arvioinnin avulla. Koulutus järjestetään asiakkaan toivomana aikana joko asiakkaan omissa tiloissa tai Axxellin tiloissa.

Koulutuksen voi ostaa 30, 60, 90 tai 120 oppitunnin paketteina ja siihen saa tukea ELY-keskuksesta 50-70 % riippuen yrityksestä.

Lisätietoja koulutuksesta, sen sisällöistä ja käytännön toteutuksesta voi kysyä lisää Elina Sadeniemeltä, elina.sadeniemi@axxell.fi tai puh. 044-739 7841