Course:
Bildbehandling - examensdel i yrkesexamen inom mediebranschen

Ny utbildning med start hösten 2021 i Kimito

Examensdelen ”Genomförande av bildbehandling” 30 kp erbjuds som enskild examensdel i Axxell, denna gång ordnas examensdelen i Kimito. Examensdelen är en delexamen av yrkesexamen inom mediebranschen. Utbildningen inom bildbehandling är för dig som behöver lära dig mera om bildbehandling, t.ex. fotografer som vill bli bättre på bildbehandling eller andra som har nytta av bildbehandling i sitt arbete eller som intresse. I utbildningen lär du dig bl.a. använda bildbehandlingsprogram, planera arbetsförloppet och hur man uppnår bästa möjliga resultat för olika publiceringskanaler.

Undervisningen sker i Adobe Photoshop CC, men CS versioner funkar också bra. Som studerande i Axxell får du under din studietid tillgång till Adobe Photoshop CC.

De studerande behöver egen dator med på vilken bildbehandlingsprogrammet är installerat. Du kan använda bärbar dator eller bordsdator, så länge du själv är bekväm med den och att skärmen är att lita på.

Examensdelen får man givetvis till godo om man senare väljer att utföra hela yrkesexamen inom mediebranschen.

Utbildningen inleds hösten 2021. Tre stycken tredagars närstudier och därtill distansstudier på egen hand plus yrkesprovsbedömningstillfället.

  • Träff 1 (första dagen grunderna i Photoshop för nybörjare)
  • Träff 2 (bl.a. utskriftskurs)
  • Träff 3
  • Yrkesprovsbedömning (man behövs bara en timme dagen och i de flesta fall går det att sköta på distans)

Du kan läsa mera om examensdelen i examensgrunderna: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/esitys/2791212/reformi/tutkinnonosat/3124725


Detailed information

Course name

Bildbehandling - examensdel i yrkesexamen inom mediebranschen

Location

Utbildningen ordnas i Axxells Brusabybyenhet: Brusabyvägen 2, 25700 Kimito

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Start Date

Hösten 2021

??.

Contact

Mathias Lönnström

044-739 7285
mathias.lonnstrom@axxell.fi

Price

250€

Charge

Utbildningen kostar 250€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Course name

Bildbehandling - examensdel i yrkesexamen inom mediebranschen

Location

Utbildningen ordnas i Axxells Brusabybyenhet: Brusabyvägen 2, 25700 Kimito

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

Hösten 2021

??.

Contactperson

Mathias Lönnström

044-739 7285
mathias.lonnstrom@axxell.fi

Price

250€

Förklaring

Utbildningen kostar 250€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Course name

Bildbehandling - examensdel i yrkesexamen inom mediebranschen

Location

Utbildningen ordnas i Axxells Brusabybyenhet: Brusabyvägen 2, 25700 Kimito

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

Hösten 2021

??.

Contactperson

Mathias Lönnström

044-739 7285
mathias.lonnstrom@axxell.fi

Price

250€

Charge

Utbildningen kostar 250€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.Contact

Mathias Lönnström

044-739 7285
mathias.lonnstrom@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kontaktas. För tillfället är följande utbildning planerad att starta hösten 2021.