Course:
Elmontör - Grundexamen inom el- och automationsbranschen (flerformsutbildning)


Detailed information

Course name

Elmontör - Grundexamen inom el- och automationsbranschen (flerformsutbildning)

Location

Bangatan 80
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

18 Jan 2022

End Date

15 Dec 2023

Last day to apply

21 Nov 2021

Contact

Anders Åkerfelt
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7618
anders.akerfelt@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Miscellaneous

Utbildningens förverkligande är beroende av antalet sökande.

Course name

Elmontör - Grundexamen inom el- och automationsbranschen (flerformsutbildning)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 80
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Scope

Start Date

18 Jan 2022

End Date

15 Dec 2023

Last day to apply

21 Nov 2021

Contactperson

Anders Åkerfelt
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7618
anders.akerfelt@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är kostnadsfri. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Miscellaneous

Utbildningens förverkligande är beroende av antalet sökande.

Course name

Elmontör - Grundexamen inom el- och automationsbranschen (flerformsutbildning)

Location

Bangatan 80
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Scope

Start Date

18 Jan 2022

End Date

15 Dec 2023

Last day to apply

21 Nov 2021

Contactperson

Anders Åkerfelt
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7618
anders.akerfelt@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Miscellaneous

Utbildningens förverkligande är beroende av antalet sökande.


Contact

Anders Åkerfelt
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7618
anders.akerfelt@axxell.fi


Application process

Ansökningstiden har gått ut. Om du är intresserad av utbildningen, kontakta Anders Åkerfelt (kontaktuppgifter ovan)

Fyll i den elektroniska blanketten för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.