Course:
Grunderna inom el- och automationsbranschen (arbetskraftsutbildning)


Detailed information

Course name

Grunderna inom el- och automationsbranschen (arbetskraftsutbildning)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Labour policy education

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

20 Jan 2020

End Date

17 Dec 2021

Last day to apply

16 Dec 2019

Contact

Anders Åkerfelt

044-739 7618
anders.akerfelt@axxell.fi

Miscellaneous

Sommarpaus 29.6 - 12.7.2020

Course name

Grunderna inom el- och automationsbranschen (arbetskraftsutbildning)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Labour policy education

Course language

Finnish

Scope

Start Date

20 Jan 2020

End Date

17 Dec 2021

Last day to apply

16 Dec 2019

Contactperson

Anders Åkerfelt

044-739 7618
anders.akerfelt@axxell.fi

Miscellaneous

Sommarpaus 29.6 - 12.7.2020

Course name

Grunderna inom el- och automationsbranschen (arbetskraftsutbildning)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Labour policy education

Course language

Finnish

Scope

Start Date

20 Jan 2020

End Date

17 Dec 2021

Last day to apply

16 Dec 2019

Contactperson

Anders Åkerfelt

044-739 7618
anders.akerfelt@axxell.fi

Miscellaneous

Sommarpaus 29.6 - 12.7.2020


Contact

Anders Åkerfelt

044-739 7618
anders.akerfelt@axxell.fi


Application process

Ansökan sker på adressen www.te-palvelut.fi. Du kan söka till utbildningen genom att fylla i ansökan på internet på www.te-palvelut.fi. Direktlänk till utbildningens info och ansökningsblankett hitta du här. Utbildningens nummer är 688479.

Fyll noggrant i motivering varför du vill delta i utbildningen; preliminära valet sker utgående från det. Slutliga valet görs efter personlig intervju.

Du kan följa behandlingen av din utbildningsansökan i internet: www.mol.fi/elektronisk kundtjänst -> läget för mina utbildningsansökningar. För att erhålla tjänsten behövs nätbankkod eller chipförsett personkort.