Back

Lafo spelar på Ritz under Musik & Talang

Lafo spelar på Ritz under Musik & Talang

Lafo spelar på Ritz under Musik & Talang

Lafo spelar på Ritz under Musik & Talang

Axxell Lappfjärd deltar i Musik & Talang i Vasa och uppträder på Ritz i Vasa fredagen den 16.9 kl. 19.00. Spelningen bjuder på en svängig blandning av nya och gamla hits.

Musiker:

Jesper Östergård
Philip Järvenpää
Sofie Utgård
Ove Niemistö
Daniel Skeppar
Camilla Almenfors
Mikael Ahlholm
Benji Westerlund
Evelina Salonen
Desirée Högnäs
Christian Salonen
Joel Jaakkola

Läs mera om Musik & Talang på www.musiktalang.fi