Course:
Lokalvårdare, Karis - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (flerform)


Detailed information

Course name

Lokalvårdare, Karis - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

27 Nov 2023

End Date

October 2025

Last day to apply

22 Oct 2023

Contact

Nina Sandström

044-739 7609
nina.sandstrom@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratis, men kostander kan uppstå t.ex. för myndighetsavgifter eller studiematerial

Course name

Lokalvårdare, Karis - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (flerform)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Scope

Start Date

27 Nov 2023

End Date

October 2025

Last day to apply

22 Oct 2023

Contactperson

Nina Sandström

044-739 7609
nina.sandstrom@axxell.fi

Förklaring

Undervisningen är gratis, men kostander kan uppstå t.ex. för myndighetsavgifter eller studiematerial

Course name

Lokalvårdare, Karis - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Scope

Start Date

27 Nov 2023

End Date

October 2025

Last day to apply

22 Oct 2023

Contactperson

Nina Sandström

044-739 7609
nina.sandstrom@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratis, men kostander kan uppstå t.ex. för myndighetsavgifter eller studiematerial