Course:
Smed - Yrkesexamen inom konstindustrin


Detailed information

Course name

Smed - Yrkesexamen inom konstindustrin

Location

Smedjan i Lokstallet
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

11 Jan 2022

End Date

26 May 2023

Last day to apply

05 Dec 2021

Contact

Carl-Gustav Ekholm

044 739 7528
carl-gustav.ekholm@axxell.fi

Charge

225€. Kursavgiften kan betalas i rater. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Språk

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska), en del av materialet finns att tillgå endast på vissa språk (finska, svenska, engelska). Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

 

Course name

Smed - Yrkesexamen inom konstindustrin

Location

Axxell i
Axxell i

Smedjan i Lokstallet
10300 Karis<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Finnish

Scope

Start Date

11 Jan 2022

End Date

26 May 2023

Last day to apply

05 Dec 2021

Contactperson

Carl-Gustav Ekholm

044 739 7528
carl-gustav.ekholm@axxell.fi

Förklaring

225€. Kursavgiften kan betalas i rater. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Språk

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska), en del av materialet finns att tillgå endast på vissa språk (finska, svenska, engelska). Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

 

Course name

Smed - Yrkesexamen inom konstindustrin

Location

Smedjan i Lokstallet
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Finnish

Scope

Start Date

11 Jan 2022

End Date

26 May 2023

Last day to apply

05 Dec 2021

Contactperson

Carl-Gustav Ekholm

044 739 7528
carl-gustav.ekholm@axxell.fi

Charge

225€. Kursavgiften kan betalas i rater. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Språk

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska), en del av materialet finns att tillgå endast på vissa språk (finska, svenska, engelska). Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

 Contact

Carl-Gustav Ekholm

044 739 7528
carl-gustav.ekholm@axxell.fi


Application process

Utbidningen är fullsatt för tillfället. Kontakta Carl-Gustav Ekholm (kontaktuppgifter ovan) om du är intresserad av utbildningen.

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.