ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Aktualiteter och nyhetsbrev

Nyhetsbrev 1/2022 - Arvo-enkätsvaren, Axxell strategi Hållbar utbildning och Tiitus-programmet

ARVO-enkäten

Varmt tack till er alla som svarade på den nationella ARVO-enkäten i februari detta år. Den sändes ut till alla som haft en studerande under hösten 2021.

 • Förfrågan sändes till: 489
 • Antalet svar: 164
 • Svarsprocent:  34%
 • Vitsord, medeltal: 4,0 (Skala är 1-5)

Här ser du alla svaren

ARVO-enkäten påverkar också Axxells finansiering, därför är det extra välkommet att ni hjälper till med att svara.

Axxell har nu en ny godkänd strategi: Hållbar Utbildning

Styrelsen för Axxell godkände Axxells nya strategi i mars 2022.

En målsättning i strategin handlar om det för oss så viktiga samarbetet med er som verkar inom arbetslivet. Vår ambition är hög.

Hela strategin finns att läsa här: Vision och strategi - Axxell

TIITUS-programmet

Axxell har börjat använda Tiitus-programmet, där du som arbetsgivare kan marknadsföra ditt företag,  din arbetsplats för våra studerande. Den vägen kan du hitta arbetstagare i våra studerande.

Vi har just börjat använda oss av programmet så där är inte ännu så många studerande, men antalet ökar så småningom. Du får gärna redan nu fylla i ditt företags kontaktuppgifter i programmet: www.tiitus.fi

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Vi vill gärna fortsätta samarbeta på ett smidigt och positivt sätt tillsammans med er. Tveka inte, ta gärna kontakt med oss på Axxell om det är något du undrar över.

Samarbetshälsningar, Gilla Granberg, utvecklingschef

Kontaktuppgifter: arbetsliv@axxell.fi, tfn 044-739 7363


Nyhetsbrev 2/2021 - Strategiprocessen fortsätter och TiitusRekry-programmet

STRATEGIN #AxxellHållbarUtbildning

14.10.2021 kl. 15-16.30 fortsätter Axxells strategiarbete under temat: arbetsliv. Rubriken för dagens input är Framtidens arbetsliv och leds av futuristen Niko Herlin. Tillfället är på svenska och ordnas per Teams.  Tillfället riktar sig till studerande, arbetslivets representanter och personalen.

Varmt välkommen med!

Länken till tillfället: Click here to join the meeting

TiitusRekry program

Axxell håller på med att ta i bruk ett nytt program – där arbetslivet och de studerande kan hitta varandra. De studerande hittar arbetsplatser, och arbetslivet hittar arbetskraft i de studerande. Mera information följer inom kort till er - nu är ni förvarnade. ??

Ha en fin fortsatt höst,

Samarbetshälsningar, Gunilla ”Gilla” Granberg

Kontaktuppgifter: arbetsliv@axxell.fi, tfn: 044 739 7363


Nyhetsbrev 1/2021 - strategiprosessen, sommarläroavtal och övrigt

Axxells strategiprocess

Axxell har påbörjat arbetet med att ta fram en ny strategi. Processen startade med en öppen kick – off tillställning - ett webinarium den 5.3. Tack till er alla som deltog. Här länk till futursiten Niko Herlins inlägg. Just nu pågår en förfrågan fram till 20.3. Välkommen att svara på enkäten – bland alla som svarat lottar vi ut några pris. Det tar endast 5 minuter att svara på enkäten. Enkäten hittar du här: Axxells strategi 2022-2026, enkät 5.3-20.3 (office.com)

Före kick off:en hade vi en namntävling – vad Axxell strategi ska heta. Hållbar utbildning blev resultatet. Du är välkommen att följa med vad som händer inom strategiprocessen, som pågår hela året, via vår TEAMS grupp som heter ”Axxellhållbarutbildning”. Meddela mig om du vill komma med i den gruppen, så lägger jag till din e-postadress i gruppen. Mina kontaktuppgifter är: e-post gunilla.granberg@axxell.fi och tfn 044-739 7363. Jag är ny här på Axxell och jobbar som utvecklingschef sedan 19.1.2021. På mitt arbetsbord har jag arbetslivet och strategin just nu.

Strategin kommer att handla om fyra helheter:

 • Arbetshälsa – och trygghet
 • Pedagogik
 • Miljö
 • Arbetsliv

Vi utgår och tangerar också FN:s AGENDA 2030 i strategin – inte alla delar – men några av dem:

Image

Sommarläroavtal

Läroavtal kan uppgöras också sommartid. Vi hoppas förstås att din arbetsplats är intresserad av att ta dig an studerande från Axxell också i sommar. Om du har frågor, kontakta då våra sakkunniga Klara Roos (Västra Nyland), tfn 044-739 7359 eller Anders Levin (Åboland), tfn 044-739 7782

Här kan du se en pinfärsk film om läroavtal på sommaren: https://www.youtube.com/watch?v=xARRvL8a2fw

Övriga frågor

 • Välkommen att ta kontakt med oss på Axxell. Kom gärna med förslag om vad du vill att vi informerar om i vårt nya elektroniska infobrev
 • På adressen www.axxell.fi hittar du en hel del information om oss
 • Axxell har också en egen Facebook sida https://www.facebook.com/Axxellutbildning/ – där kan du också följa med vad som pågår.
 • Visste du --- att Axxell har närmare 3000 studerande, 300 personer anställda, 31 olika examina och verksamhet på 7 olika orter? Den årliga omsättningen är 20 miljoner euro.

Du som verkar inom arbetslivet utgör en viktig samarbetspart för oss inom Axxell. Tack för samarbetet, som vi gärna vill utveckla vidare. Ha en fin fortsatt vårvinter,

Samarbetshälsningar, Gunilla ”Gilla” Granberg