Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda kurser

Anmälan till en kurs är bindande. Ifall deltagandet i kursen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar betalas hela kursavgiften tillbaka. Om deltagandet i kursen avbokas senare återbetalas 50% av deltagaravgiften. Ifall studieplatsen avbokas samma dag som kursen inleds eller inte alls avbokas betalas deltagaravgiften inte tillbaka. Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter kursen.

Ifall kursen annulleras eller avbryts av orsaker som beror på Axxell, betalas hela deltagaravgiften tillbaka. Övriga tilläggskostnader som föranleds av annulleringen ansvarar Axxell inte för.

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda yrkesutbildningar

Ifall deltagandet i yrkesutbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset. Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds eller om avbokning inte alls sker uppbärs hela deltagaravgiften. Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.

Kom också ihåg att annullera din plats på en grundexamensutbildning i god tid innan utbildningen startar.