Course:
Yrkesexamen i arbete bland missbrukare

Utbildning

Utbildningen förverkligas under tiden 1.11.2016 - 22.3.2018. Närstuider ca 1-2 gånger per månad och praktik enligt behov.

Du som har intresse att förstå dig på fenomenet beroende och vill känna till olika vårdmetoder för arbete bland missbrukare och vill ha en förmåga att bemöta människan bakom missbruket - detta är utbildningen för dig!

Infotillfällen om utbildningen ordnas

tisdag 16.8 kl. 15.00 i Axxell Pargas, Vapparvägen 4

onsdag 17.8 kl. 13.00 i Axxell Aboa Mare i Åbo, Hertig Johans parkgata 21

Om utbildningen

Om du har kunnande så kan du nu avlägga examen utan den förberedande utbildning -  ta kontakt med Petra Baarman, 044-739 7631. Eller ifall din arbetsgrupp behöver kunnanande inom fenomenet beroende kan vi bra planera och skräddarsy ett utbildningspaket.

De som har avlagt yrkesexamen för arbete bland missbrukare kan arbeta som sakkunniga inom sitt eget yrke och i samarbete med olika instanser. Arbetet sker inom social- och hälsovården eller inom andra uppgifter där kunnande om arbete bland missbrukare behövs. Hemservice, mentalvården, ungdomsarbetet, barnskyddet, hälsovårdscentraler, stödboenden, olika enheter inom missbrukarvården mm behöver yrkeskunnig personal.

Kursavgift 450 € + examensavgift 58,-

Möjlighet att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsbyrån Klara Roos, 044 739 7359.

Detailed information

Course name

Yrkesexamen i arbete bland missbrukare

Location


Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

40 sv

Start Date

01 Nov 2016

End Date

22 Mar 2018

Contact

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Charge

450€/studerande samt examensavgift 58€.

Miscellaneous

Mål

Att ge deltagarna de kunskaper och färdigheter som behövs i arbetet bland missbrukare och förstärka deltagarnas yrkeskunskap. Målet är att deltagarna avlägger yrkesexamen.

Målgrupp

Yrkesexamen i arbete bland missbrukare är avsedd för personer som har åtminstone de kunskaper och färdigheter som motsavarar grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Hälsokrav

Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom följande branscher:

- Social- och hälsovårdsbranschen
- Ungdoms- och fritidsinstruktion
- Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Course name

Yrkesexamen i arbete bland missbrukare

Location

Axxell i
Axxell i


<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

40 sv

Start Date

01 Nov 2016

End Date

22 Mar 2018

Contactperson

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Förklaring

450€/studerande samt examensavgift 58€.

Miscellaneous

Mål

Att ge deltagarna de kunskaper och färdigheter som behövs i arbetet bland missbrukare och förstärka deltagarnas yrkeskunskap. Målet är att deltagarna avlägger yrkesexamen.

Målgrupp

Yrkesexamen i arbete bland missbrukare är avsedd för personer som har åtminstone de kunskaper och färdigheter som motsavarar grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Hälsokrav

Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom följande branscher:

- Social- och hälsovårdsbranschen
- Ungdoms- och fritidsinstruktion
- Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Course name

Yrkesexamen i arbete bland missbrukare

Location


Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

40 sv

Start Date

01 Nov 2016

End Date

22 Mar 2018

Contactperson

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Charge

450€/studerande samt examensavgift 58€.

Miscellaneous

Mål

Att ge deltagarna de kunskaper och färdigheter som behövs i arbetet bland missbrukare och förstärka deltagarnas yrkeskunskap. Målet är att deltagarna avlägger yrkesexamen.

Målgrupp

Yrkesexamen i arbete bland missbrukare är avsedd för personer som har åtminstone de kunskaper och färdigheter som motsavarar grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Hälsokrav

Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom följande branscher:

- Social- och hälsovårdsbranschen
- Ungdoms- och fritidsinstruktion
- Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.Contact

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi


Application process

Sista ansökningsdagen 30.9.2016.Fyll i ansökan nedan. Mer information ger Petra Baarman, 044-739 7631.