Course:
Arbete med jakttjänster - Grundexamen i natur och miljö (delexamen)


Detailed information

Course name

Arbete med jakttjänster - Grundexamen i natur och miljö (delexamen)

Location

Brusabyvägen
25700 Kimito

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

Hösten 2021

Contact

Svante Wistbacka

044-739 7277
svante.wistbacka@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis men kostnader kan uppkomma för myndighetskostnader, material eller motsvarande

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Arbete med jakttjänster - Grundexamen i natur och miljö (delexamen)

Location

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen
25700 Kimito<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

Hösten 2021

Contactperson

Svante Wistbacka

044-739 7277
svante.wistbacka@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis men kostnader kan uppkomma för myndighetskostnader, material eller motsvarande

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Arbete med jakttjänster - Grundexamen i natur och miljö (delexamen)

Location

Brusabyvägen
25700 Kimito

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

Hösten 2021

Contactperson

Svante Wistbacka

044-739 7277
svante.wistbacka@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis men kostnader kan uppkomma för myndighetskostnader, material eller motsvarande

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.Contact

Svante Wistbacka

044-739 7277
svante.wistbacka@axxell.fi


Application process

En ny utbildning startar eventuellt hösten 2021.

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.