Bedömarutbildning i Axxell

Här hittar du en allmän bedömarutbildning som kan fortsätta med en kortare bransch- eller examensspecifik bedömarutbildning t.ex. på arbetsplatsen eller vid någon av Axxells enheter.

Syftet med bedömarutbildningar är att garantera att alla examinander får en rättvis och tillförlitlig bedömning samt att säkerhetsställa att kvaliteten, när det gäller fristående examina, möter arbetslivets krav.

Bedömarutbildning (powerpoint-fil, inkluderar ljudfil)

Bedömarutbildning (pdf-fil)

Ifall du vill ha en utförligare presentation av bedömningen och själva examenstillfället, kan du gärna se på denna video:

"Papren i skick"

http://www.optimaedu.fi/svenska/vuxna-och-arbetsliv/examensfilm.html