Axxells biblioteksservice

Axxells biblioteksservice sköts enhetsvis. De elektroniska resurserna är gemensamma.

Information om biblioteket i Ekenäs hittar du här.

Online resurserna är katalogiserade enligt följande:

Ordböcker

Cambridge dictionary
Elektronisk ordlista

Ilmainen sanakirja
Elektronisk ordbok på olika språk

Lexin
Ordbok på 15 olika språk

Merriam Webster
Open dictionary

Nationalencyklopedin
Uppslagsverk med ordböcker

Online dictionary
Engelsk ordbok med 16 olika språk

Ordboken.nu
Här hittar du ordböcker, uppslagsverk, lexikon och liknande på Internet

Svenska Akademiens ordlista

Uppslagsverk

Nationalencyklopedin
Svenskt uppslagsverk på vetenskaplig grund 

Bibliotekskataloger

Lukas
I Lukas-katalogen ingår Yrkeshögskolan Novias  och Axxells katalog i Ekenäs

Fredrika
Samkatalog för 13 österbottniska bibliotek, för stadsbiblioteken i Jakobstad och Nykarleby

Vaski
Åbo stadsbibliotek m.fl.

Vesta
YH Novias katalog i Åbo, Esbo och Helsingfors

Blanka 
Samkatalog för Kimitoön, Pargas m.fl.

HelMet
Samkatalog för Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda stadsbibliotek

Borgå med omnejd
Samkatalog för Borgå med omnejd

Lovisa med omnejd
Samkatalog för Lovisa med omnejd

Melinda
Samkatalog för universitetsbiblioteken i Finland

Fennica
Finlands nationalbibliografi

Libris
De svenska forskningsbibliotekens samkatalog och Sveriges nationalbibliografi

Tidskriftsdatabaser

Arto
Referensdatabas över inhemska artiklar

Brages pressarkiv
Referenser till finlandssvenska dagstidningsartiklar 

Directory of open access journals
Fritt tillgängliga, kvalitetsgranskade akademiska tidskrifter i fulltext

FreeMedicalJournals 
Fritt tillgängliga medicinska tidskrifter i fulltext

PubMed 
Referenser till medicinska tidskrifter

SveMed+ 
Främst referenser till nordiska tidskrifter inom vård och medicin, men även artiklar i fulltext

Faktadatabaser

Avhandlingar.se
Doktorsavhandlingar från högskolor och universitet i Sverige

Finland - offentliga tjänster
Medborgarinformation

Finlex 
Lagar och förordningar

Google Scholar
Sökmotor som är inriktad på vetenskapligt material

Statistikcentralen
Statistikcentralen i Finland

Uppsatser.se
Uppsatser från högskolor och universitet i Sverige

Ämnesvisa länkar

Sökverktyg och skrivhjälp

Ämnesordsregister

Finnto - allmän tesaurus - Används av alla bibliotek i Finland
MeSH - Medical Subject Headings – medicinskt ämnesordsregister

Översättningsverktyg

Babelfish - Översättare från Yahoo
Google translate - Översättare från Google