Course:
Bokslut och beskattning - delexamen, grundexamen i affärsverksamhet


Detailed information

Course name

Bokslut och beskattning - delexamen, grundexamen i affärsverksamhet

Location

Närstudierna ordnas i Axxells utrymmen i Karis, du kan också delta i närstudierna på distans. Du behöver alltså inte vara fysiskt närvarande i Karis.

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

11 Mar 2021

End Date

28 May 2021

Last day to apply

14 Feb 2021

Contact

Mats Lindberg

044-739 7610
mats.lindberg@axxell.fi

Charge

Ingen deltagaravgift.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Bokslut och beskattning - delexamen, grundexamen i affärsverksamhet

Location

Närstudierna ordnas i Axxells utrymmen i Karis, du kan också delta i närstudierna på distans. Du behöver alltså inte vara fysiskt närvarande i Karis.

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

11 Mar 2021

End Date

28 May 2021

Last day to apply

14 Feb 2021

Contactperson

Mats Lindberg

044-739 7610
mats.lindberg@axxell.fi

Förklaring

Ingen deltagaravgift.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Bokslut och beskattning - delexamen, grundexamen i affärsverksamhet

Location

Närstudierna ordnas i Axxells utrymmen i Karis, du kan också delta i närstudierna på distans. Du behöver alltså inte vara fysiskt närvarande i Karis.

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

11 Mar 2021

End Date

28 May 2021

Last day to apply

14 Feb 2021

Contactperson

Mats Lindberg

044-739 7610
mats.lindberg@axxell.fi

Charge

Ingen deltagaravgift.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.Contact

Mats Lindberg

044-739 7610
mats.lindberg@axxell.fi


Application process

Utbildningen är fullsatt!

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kontaktas för personlig intervju.