Utbildning:
Timmerman - Grundexamen inom byggnadsbranschen

Utbildning

Det behövs alltid yrkesmän inom byggnadsbranschen oberoende av ekonomiska tider. Byggnadsrenovering utförs också mer nu än någonsin tidigare. Under utbildningen har Du möjlighet att avlägga grundexamen inom byggnadsbranschen, yrkesexamen i husbyggnad eller delar av dessa.

Utbildningens mål är att tillföra personer i byggbranschen bredare
kunskap och kunnande för att de skall ha större förutsättningar att
sysselsättas i branschen. Studeranden har möjlighet att avlägga grundexamen inom byggnadsbranschen, yrkesexamen i husbyggnad eller delar av dessa.

Innehåll

Utbildningen innehåller olika typer av övningar och arbeten inom byggnadsbranschen. Största delen av utbildningen sker ute på olika byggplatser. I utbildningen ingår även föreläsningar i klass samt övningar i verkstadsmiljö. Utbildningen består av 2 obligatoriska och 4 valbara examensdelar

De obligatoriska examensdelarna är (grundexamen):

Grundläggningsarbeten
Arbeten i stomskedet

Den obligatoriska examensdelen i yrkesexamen är:

Behärskande av ekonomi, arbete samt arbetsmiljön (Talouden, työn ja työympäristön hallinta)

Obligatoriska- och yrkesmoduler behandlas enligt individuell studieplan.

Heta arbeten-, förstahjälp- och arbetssäkerhetskort-kurser ingår i utbildningen.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig i första hand till personer över 20 år med tidigare erfarenhet inom byggnadsbranschen och som har fullgjort sin läroplikt, men även till personer intresserade av branschen.


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Timmerman - Grundexamen inom byggnadsbranschen

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 80
10300 Karis

Utbildningens typ

Arbetskraftsutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

12 jan 2015

Slutdatum

31 dec 2015

Sista ansökan

09 dec 2014

Kontaktperson

Kristian Fyhrqvist eller TE-byrån i Raseborg, tfn 0295 040 000.
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7599
kristian.fyhrqvist@axxell.fi

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Närmare information om stöd och förmåner under utbildningstid ger TE-byrån och Koulutusneuvonta tfn. 0295 020 702 (må-to klo 8-17 och fre 10-17) eller koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Övrigt

Utbildningen har sommarpaus 6 - 19.7.2015.

Utbildningen är tvåspråkig (svenska-finska).

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Utbildningens namn

Timmerman - Grundexamen inom byggnadsbranschen

Adress där utbildning ordnas

Axxell i Karis
Axxell i Karis

Bangatan 80
10300 Karis<() Karis

Utbildningens typ

Arbetskraftsutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

12 jan 2015

Slutdatum

31 dec 2015

Sista ansökan

09 dec 2014

Kontaktperson

Kristian Fyhrqvist eller TE-byrån i Raseborg, tfn 0295 040 000.
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7599
kristian.fyhrqvist@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är kostnadsfri. Närmare information om stöd och förmåner under utbildningstid ger TE-byrån och Koulutusneuvonta tfn. 0295 020 702 (må-to klo 8-17 och fre 10-17) eller koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Övrigt

Utbildningen har sommarpaus 6 - 19.7.2015.

Utbildningen är tvåspråkig (svenska-finska).

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Utbildningens namn

Timmerman - Grundexamen inom byggnadsbranschen

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 80
10300 Karis

Utbildningens typ

Arbetskraftsutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

12 jan 2015

Slutdatum

31 dec 2015

Sista ansökan

09 dec 2014

Kontaktperson

Kristian Fyhrqvist eller TE-byrån i Raseborg, tfn 0295 040 000.
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7599
kristian.fyhrqvist@axxell.fi

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Närmare information om stöd och förmåner under utbildningstid ger TE-byrån och Koulutusneuvonta tfn. 0295 020 702 (må-to klo 8-17 och fre 10-17) eller koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Övrigt

Utbildningen har sommarpaus 6 - 19.7.2015.

Utbildningen är tvåspråkig (svenska-finska).

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.
Kontaktperson

Kristian Fyhrqvist eller TE-byrån i Raseborg, tfn 0295 040 000.
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7599
kristian.fyhrqvist@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Ansökningstiden utgår 9.12.2014. Du kan söka till utbildningen via arbets- & näringsbyrån eller fylla i ansökan på internet, anvisning på adressen www.mol.fi. Utbildningens nummer är 656986.

Fyll noggrant i motivering varför du vill delta i utbildningen; preliminära valet sker utgående från det. Slutliga valet görs efter personlig intervju under vecka 51.

Du kan följa behandlingen av din utbildningsansökan i internet: www.mol.fi/elektronisk kundtjänst -> läget för mina utbildningsansökningar. För att erhålla tjänsten behövs nätbankkod eller chipförsett personkort.