Course:
Datanom - Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik (Kyrkslätt, för unga)

 

Nyhet! Datanomutbildning ordnas i samarbete med Kyrkslätts gymnasium i Kyrkslätt

Är du bra på datorer och dataprogram? Vill du bli ännu bättre? Axxells datanomutbildning ger dig den kunskap du behöver för att förvandla ditt datorintresse till ett yrke. Du kan söka till oss direkt efter högstadiet eller när du är lite äldre och kanske redan vuxen.

Datanomstudierna är för dig som är redo att kläcka idéer i en bransch som aldrig sover. Det är få branscher som utvecklas lika snabbt som IT-branschen och vill man lyckas gäller det att hela tiden uppdatera sin kunskap. Datakunniga personer behövs idag i alla branscher. Lösningen till detta är att skaffa sig en bra och mångsidig grundutbildning och hitta sitt eget expertisområde. Det får du hos oss.

Som datanom blir du expert på digital kommunikation. Genom teoretiska studier, praktiska övningar och eventuella beställningsarbeten lär du dig använda datorns olika funktioner och arbetar med många varierande program. Hos oss lär du dig programmera, bygga nätverk och hemsidor, men får också kunskaper i företagsämnen, vad det innebär att vara företagare och att betjäna kunder på ett professionellt sätt. Efter studierna kan du ge dig ut i arbetslivet eller studera vidare på högskola eller universitet.

I utbildningen satsar vi på webbdesign och programmering inom Javascript och PHP. Vi utbildar mångsidiga webbutvecklare som klara såväl design och hemsideutveckling som programmering. Efter studierna har du kunskap som behövs inom den moderna företagsvärlden som satsar på t.ex. e-handel, webbmarknadsföring och datastöd och -service för sin personal och sina kunder.

Det bästa med datanomexamen är att det leder till goda möjligheter i arbetslivet eller till fortsatta studier på högskolor och universitet!

Datanomstudierna i Kyrkslätt

Utbildningen ordnas i Kyrkslätts gymnasiums utrymmen i Kyrkslätt.

De gemensamma ämnen (35kp) genomförs så, att de studerande erbjuds de gymnasiekurser som enligt Utbildningsstyrelsens föreskrifter motsvarar yrkesutbildningens delområden. De 7 kp som inte finns i gymnasiets utbud erbjuder Axxell.

I examen ingår också valbara examensdelar, totalt 40 kp. De här genomförs enligt de val de studerande gör i sin personliga utvecklingsplan för kunnande. De här studierna kan avläggas i arbetslivet, som större andel gymnasiekurser, som studier vid öppna yrkeshögskolan, i Karis med andra datanomstuderande – alternativen är många. Det finns också möjligheter till andra kombinationer av gemensamma ämnen och/eller valbara ämnen om du har beredskap att studera vissa perioder i Karis.

Det finns också möjlighet för de studerande att avlägga en kombiexamen (datanom+studentexamen) eller t.o.m. trippelexamen (datanom+gymnasiets avgångsbetyg+studentexamen). För att avlägga kombiexamen krävs att den studerande uppfyller antagningskriterierna för Kyrkslätts gymnasium.

Innehåll

Studierna består av bl.a. programmering inom Javascript och PHP, webbdesign och hemsideutveckling. En del av studierna jobbar man på på olika arbetsplatser (utbildning enligt utbildningsavtal). Liksom i alla andra yrkesutbildningar ingår endel gemensamma ämnen.

I utbildningen ingår perioder ute i arbetslivet som ger dig viktiga kontakter till arbetsmöjligheter. Var dock beredd på att du behöver söka en arbetsplats utanför den egna hemorten.

Examensgrunderna hittar du här

Intresserad av att studera utomlands?

Axxell har ett brett samarbete med många olika internationella samarbetsparter. Läs mera här.

Fortsatta studier på tredje stadiet

Alla studerande som får en grundexamen har, precis som studenterna som kommer från gymnasiet, rätt och behörighet att söka till yrkeshögskola och universitet.

Axxells studerande har möjlighet att genast från början av sina studier välja en väg som stärker deras möjligheter och förutsättningar att efter avslutade grundexamensstudier studera på tredje stadiet.

Varje grundexamen har ca 4-6 examensdelar och en av dem kan du byta ut till studier inom Öppna Yrkeshögskolan. Axxell har ett mycket nära samarbete med Yrkeshögskolan Novia kring detta utbyte.


Detailed information

Course name

Datanom - Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik (Kyrkslätt, för unga)

Location

Utbildningen ordnas i Kyrkslätts gymnasiums utrymmen i Kyrkslätt

Gesterbybågen 3
02400 Kyrkslätt

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Start Date

August 2019

Last day to apply

31 Jul 2019

Contact

Harry Åkerfelt

044-739 7635
harry.akerfelt@axxell.fi

Course name

Datanom - Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik (Kyrkslätt, för unga)

Location

Utbildningen ordnas i Kyrkslätts gymnasiums utrymmen i Kyrkslätt

Axxell i
Axxell i

Gesterbybågen 3
02400 Kyrkslätt<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Scope

Start Date

August 2019

Last day to apply

31 Jul 2019

Contactperson

Harry Åkerfelt

044-739 7635
harry.akerfelt@axxell.fi

Course name

Datanom - Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik (Kyrkslätt, för unga)

Location

Utbildningen ordnas i Kyrkslätts gymnasiums utrymmen i Kyrkslätt

Gesterbybågen 3
02400 Kyrkslätt

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Scope

Start Date

August 2019

Last day to apply

31 Jul 2019

Contactperson

Harry Åkerfelt

044-739 7635
harry.akerfelt@axxell.fiFrån Axxell till akademivärlden

Datateknik hörde i högstadiet till Maxemilian Grönbloms favoritämnen. Det ledde till datanomstudier vid Axxell och har fått fortsättning i form av studier vid Åbo Akademi.

Maxemilian Grönblom, eller Maki som han kallas, utexaminerades från Axxell våren 2018 och går nu första året vid Åbo Akademi där han studerar datavetenskap. Att han ville studera vidare hade han klart för sig redan under andra året vid Axxell.

Maxemilian Grönblom studerade till datanom vid Axxell. Nu pluggar han datavetenskap vid Åbo Akademi.

– Jag trivdes med ämnet och ville utmana mig själv. Parallellt med datanomstudierna, som då ordnades i Ekenäs, gick han Karis-Billnäs gymnasium, och hör därmed till dem som avlagt en kombiexamen.

– Jag valde kombistudierna för att jag också ville satsa på de teoretiska ämnena. Av andra hade jag hört om svårigheter med att pussla ihop kurserna, men för egen del fungerade allt bra. Jag gick turvis en period i Karis, turvis en i Ekenäs. Till fördelarna hörde också att jag kunde umgås med gamla vänner hemma i Karis samtidigt som jag fick nya i Ekenäs.

Praktik ledde till jobb

Studierna vid Åbo Akademi ska så småningom leda till en kandidatexamen i naturvetenskap och, om han fortsätter, till en examen som filosofie magister.
Vid sidan av studierna deltidsjobbar Maki med att göra hemsidor åt samma Ekenäsföretag som han under Axxelltiden gjorde praktik hos. Att göra webbsidor är något han kan tänka sig jobba med även i framtiden.

– Jag gillar att det blir ett konkret resultat av det man gör, att man får en färdig produkt, säger han.
Produktion av webbsidor visade han framfötter i redan under studietiden vid Axxell då han deltog i FM-tävlingarna i yrkesskicklighet – TaitajaMästare. Första gången tog vägen slut i semifinalen, andra gången gick han till final och knep där en silvermedalj. Tävlingsuppgiften gick ut på att koda en webbsida enligt en kunds önskemål och med mässcentrum i Helsingfors som tävlingsarena blev deltagandet en minnesvärd upplevelse.

Många möjligheter

Ett område som yrkesmässigt också kan tänkas intressera honom i framtiden är AI, självlärande datorer.

– Det är något nytt och spännande som bjuder på nya utmaningar. Men möjligheterna inom branschen är många och nya jobb ploppar upp hela tiden. Kodare är en bristvara och därmed eftertraktade på arbetsmarknaden. Ett alternativ till att jobba som anställd är att starta upp eget företag, vilket också är något Maki kan tänka sig.
Programmering och kodning är åtminstone än så länge ett mansdominerat fält. Av tjugo studerande vid linjen i Åbo är två tjejer. I Axxell var proportionen ungefär den samma.

Varför det är så här har Maki för egen del ingen bra förklaring till.

– Kanske flickor inte ser det som ett möjligt yrke? Men man måste inte ha spelat dataspel i 20 år för att ge sig in i branschen. Viktigast är att man har viljan att utveckla sig. Det är ingen som står bredvid och säger hur du ska göra saker. Du måste lära dig själv och efter hand bygga på ditt kunnande.
Han tycker att det finns en del fördomar förknippat med programmeraryrket.

– Det är inte som på film. Man sitter inte ensam i ett mörkt rum och hackar in sig i olika system. Branschen har utvecklats. Att till exempel göra webbsidor handlar mycket om samarbete.

Trots all skärmtid via studier och jobb gillar Maki fortfarande att spela dataspel på fritiden.

– Då fungerar det som avkoppling, man behöver inte tänka lika mycket som när man jobbar. Sen försöker jag nog också gå på gym som motvikt.

Bildtext:
Maxemilian Grönblom studerade till datanom vid Axxell. Nu pluggar han datavetenskap vid Åbo Akademi.

Text och bild: Agneta Sjöblom

Contact

Harry Åkerfelt

044-739 7635
harry.akerfelt@axxell.fi


Application process

Du kan söka till utbildningen i den gemensamma ansökan eller direkt.

Gemensam ansökan ordnas på www.studieinfo.fi i februari/mars. Se närmare om ansökningstiderna och mera info på www.axxell.fi/gea.

Vi har också kontinuerlig ansökan till alla våra utbildningar och du kan söka direkt till utbildningen med ansökningsblanketten nedan. Antagning till utbildningen som startar hösten 2019 sker dock först efter gemensam ansökan på våren. 

Som vuxen söker du direkt till oss med ansökningsblanketten nedan.