Course:
Programutvecklare - Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik (Kyrkslätt, för unga)


Detailed information

Course name

Programutvecklare - Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik (Kyrkslätt, för unga)

Location

Utbildningen ordnas i Kyrkslätts gymnasiums utrymmen i Kyrkslätt

Gesterbybågen 3
02400 Kyrkslätt

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Start Date

August 2021

Contact

Harry Åkerfelt

044-739 7635
harry.akerfelt@axxell.fi

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Programutvecklare - Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik (Kyrkslätt, för unga)

Location

Utbildningen ordnas i Kyrkslätts gymnasiums utrymmen i Kyrkslätt

Axxell i
Axxell i

Gesterbybågen 3
02400 Kyrkslätt<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Scope

Start Date

August 2021

Contactperson

Harry Åkerfelt

044-739 7635
harry.akerfelt@axxell.fi

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Programutvecklare - Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik (Kyrkslätt, för unga)

Location

Utbildningen ordnas i Kyrkslätts gymnasiums utrymmen i Kyrkslätt

Gesterbybågen 3
02400 Kyrkslätt

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Scope

Start Date

August 2021

Contactperson

Harry Åkerfelt

044-739 7635
harry.akerfelt@axxell.fi

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.Från Axxell till akademivärlden

Datateknik hörde i högstadiet till Maxemilian Grönbloms favoritämnen. Det ledde till datanomstudier vid Axxell och har fått fortsättning i form av studier vid Åbo Akademi.

Maxemilian Grönblom, eller Maki som han kallas, utexaminerades från Axxell våren 2018 och går nu första året vid Åbo Akademi där han studerar datavetenskap. Att han ville studera vidare hade han klart för sig redan under andra året vid Axxell.

Maxemilian Grönblom studerade till datanom vid Axxell. Nu pluggar han datavetenskap vid Åbo Akademi.

– Jag trivdes med ämnet och ville utmana mig själv. Parallellt med datanomstudierna, som då ordnades i Ekenäs, gick han Karis-Billnäs gymnasium, och hör därmed till dem som avlagt en kombiexamen.

– Jag valde kombistudierna för att jag också ville satsa på de teoretiska ämnena. Av andra hade jag hört om svårigheter med att pussla ihop kurserna, men för egen del fungerade allt bra. Jag gick turvis en period i Karis, turvis en i Ekenäs. Till fördelarna hörde också att jag kunde umgås med gamla vänner hemma i Karis samtidigt som jag fick nya i Ekenäs.

Praktik ledde till jobb

Studierna vid Åbo Akademi ska så småningom leda till en kandidatexamen i naturvetenskap och, om han fortsätter, till en examen som filosofie magister.
Vid sidan av studierna deltidsjobbar Maki med att göra hemsidor åt samma Ekenäsföretag som han under Axxelltiden gjorde praktik hos. Att göra webbsidor är något han kan tänka sig jobba med även i framtiden.

– Jag gillar att det blir ett konkret resultat av det man gör, att man får en färdig produkt, säger han.
Produktion av webbsidor visade han framfötter i redan under studietiden vid Axxell då han deltog i FM-tävlingarna i yrkesskicklighet – TaitajaMästare. Första gången tog vägen slut i semifinalen, andra gången gick han till final och knep där en silvermedalj. Tävlingsuppgiften gick ut på att koda en webbsida enligt en kunds önskemål och med mässcentrum i Helsingfors som tävlingsarena blev deltagandet en minnesvärd upplevelse.

Många möjligheter

Ett område som yrkesmässigt också kan tänkas intressera honom i framtiden är AI, självlärande datorer.

– Det är något nytt och spännande som bjuder på nya utmaningar. Men möjligheterna inom branschen är många och nya jobb ploppar upp hela tiden. Kodare är en bristvara och därmed eftertraktade på arbetsmarknaden. Ett alternativ till att jobba som anställd är att starta upp eget företag, vilket också är något Maki kan tänka sig.
Programmering och kodning är åtminstone än så länge ett mansdominerat fält. Av tjugo studerande vid linjen i Åbo är två tjejer. I Axxell var proportionen ungefär den samma.

Varför det är så här har Maki för egen del ingen bra förklaring till.

– Kanske flickor inte ser det som ett möjligt yrke? Men man måste inte ha spelat dataspel i 20 år för att ge sig in i branschen. Viktigast är att man har viljan att utveckla sig. Det är ingen som står bredvid och säger hur du ska göra saker. Du måste lära dig själv och efter hand bygga på ditt kunnande.
Han tycker att det finns en del fördomar förknippat med programmeraryrket.

– Det är inte som på film. Man sitter inte ensam i ett mörkt rum och hackar in sig i olika system. Branschen har utvecklats. Att till exempel göra webbsidor handlar mycket om samarbete.

Trots all skärmtid via studier och jobb gillar Maki fortfarande att spela dataspel på fritiden.

– Då fungerar det som avkoppling, man behöver inte tänka lika mycket som när man jobbar. Sen försöker jag nog också gå på gym som motvikt.

Bildtext:
Maxemilian Grönblom studerade till datanom vid Axxell. Nu pluggar han datavetenskap vid Åbo Akademi.

Text och bild: Agneta Sjöblom

Contact

Harry Åkerfelt

044-739 7635
harry.akerfelt@axxell.fi


Application process

Observera att utbildningen i Kyrkslätt inte startar hösten 2021. En likadan utbildning ordnas i Karis, den startar hösten 2021. Läs mera om programutvecklarutbildningen i Karis eller kontakta Harry Åkerfelt (kontaktuppgifter ovan).

Du kan söka till utbildningen i den gemensamma ansökan eller direkt.

Gemensam ansökan ordnas på www.studieinfo.fi i februari/mars. Se närmare om ansökningstiderna och mera info på www.axxell.fi/gea.

Vi har också kontinuerlig ansökan till alla våra utbildningar och du kan söka direkt till utbildningen med ansökningsblanketten nedan. Antagning till utbildningen som startar hösten 2021 sker dock först efter gemensam ansökan på våren. 

Som vuxen söker du direkt till oss med ansökningsblanketten nedan.