Examen från Axxell gör det lättare för Thelma att studera till agrolog

En grundexamen ger färdigheter för arbetslivet men är också ett bra språngbräde för den som vill studera vidare. Den möjligheten väljer många studerande på Axxells naturbruksenhet Brusaby att ta fasta på.

17-åriga Thelma Jurvelin går andra året på lantbruksutbildningen i Brusaby på Kimitoön. I något skede ska hon ta över släktgården Södergårds hemma i Saltvik på Åland men just nu är det studier som gäller.

För att snabba upp sina fortsatta studier till agrolog avlägger Thelma Jurvelin en del högskolestudier som en del av sin grundexamen i Axxell.

Att hon i likhet med några andra klasskompisar valt att gå den så kallade YH-leden innebär att hon redan i samband med sina grundexamensstudier kommer att avlägga en del högskolestudier med siktet inställt på att bli agrolog.

Beslutet att studera vidare är något som mognat fram under tiden i Brusaby.

– Det är alltid bra att fördjupa sig och det kan dröja ett tag innan det blir aktuellt för mig att ta över gården. Antagligen kommer jag att jobba med något annat före det och med en bredare utbildning är det lättare att hitta jobb, resonerar hon.

Två djurskötarutbildningar gav bra bredd

Elsa Björkstén är vid det här laget klar med sina studier på Brusaby – en grundexamen till djurskötare följt av en yrkesexamen som djurskötare på klinik.

– Jag har alltid haft ett starkt intresse för djur och är rätt praktiskt lagd. Eftersom vi har stuga i Kimito var Brusaby bekant från tidigare och kändes som rätt skola för mig. Att jag efter grundexamen skulle fortsätta på samma ställe med samma inriktning var ett val som klarnade under studiernas gång.

Elsa Björkstén är redan ute i arbetslivet. I sin verktygslåda har hon en grundexamen och yrkesexamen från Axxell.

Hon tycker att de två utbildningarna kompletterar varandra på ett bra sätt.

– Att först gå djurskötarutbildningen och lära sig om vården av friska djur och deras naturliga beteende gav en bra grund att fortsätta till yrkesexamen som är en kort och rätt intensiv utbildning. Jag upplever att jag haft nytta av bägge utbildningarna och att det breddat mina arbetsmöjligheter.

I dag jobbar hon som klinikdjurskötare på ett djursjukhus i Esbo. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att assisstera veterinären, förbereda djuren för ingrepp och att övervaka anestesin.

– Det känns definitivt som att jag är i rätt bransch. Det är inte omöjligt att jag i ett senare skede följer upp med en specialyrkesexamen.

Ida Fredriksson är examenshandledare i Brusaby och hjälper studerande att hitta rätt väg till examen och att se möjligheterna efter examen.

Smidig övergång med YH-leden

Yrkeshögskoleleden, eller YH-leden, riktar sig till grundexamensstuderande intresserade av att fortsätta studera på tredje stadiet.

– Studieplanen görs vanligtvis upp så att du studerar två år hos oss och under det tredje året på öppna yrkeshögskolan. Yrkeshögskolestudierna blir då en del av dina Axxellstudier och finns med på ditt examensbetyg. Samtidigt får du en smidig övergång till de fortsatta studierna och snabbar upp din YH-examen, säger examenshandledaren Ida Fredriksson.

För att underlätta högskolestudierna ordnar Axxell en del förberedande kurser. Vilka studiefärdigheter som behöver vässas varierar men det kan till exempel handla om att stärka matematiken eller det egna skrivandet.

– Vi har intervjuat alla som gått YH-leden och fått information om utmaningarna och fördelarna som finns. Bland dem som efter sin närvårdarutbildning studerat vidare till socionom eller sjukskötare upplevde många att de i sina yrkeshögskolestudier haft stor nytta av att genom tidigare studier ha praktisk erfarenhet och koppling till arbetslivet. Samma sak gällde dem som gått YH-leden från landsbygdsföretagare till agrolog, eller från skogsarbetare-skogsserviceproducent till skogsbruksingenjör.

Många framtidsmöjligheter

Axxell har tillsammans med andra finlandssvenska utbildningsanordnare gjort en översikt över alla de studievägar som finns att gå efter att man avlagt grundexamen inom yrkesutbildning.

Vill man studera vidare på yrkeshögskola är den tidigare nämnda YH-leden ett populärt val, men högskole- och universitetsstudier är givetvis möjliga även utan YH-leden.

Ett annat vanligt vägval är att fortsätta studera till yrkes- eller specialyrkesexamen. Omkring hälften av de studerande väljer att börja jobba direkt efter grundexamen.

– Den som studerar till grundexamen har precis samma möjligheter som andra att söka till en högre utbildning. Möjligheterna är till och med lite flere, säger Ida Fredriksson.

YH-leden:

  • Redan under dina studier i Axxell kan du byta ut en del av dina studier mot studier vid yrkeshögskola
  • Studierna vid yrkeshögskolan avläggs i slutet av studierna vid Axxell
  • De studerande som avlagt 30 sp med godkänt vitsord vid yrkeshögskolan och har avlagt examen vid Axxell kan söka in utan urvalsprov
  •  Färdiga leder finns utarbetade för hur Axxells studerande kan avlägga YH-studier
  • Ger studerande en möjlighet att prova på hur det är att studera på yrkeshögskola redan på andra stadiet
  • Främjar studerandes möjligheter att fortsätta studierna
  • Leder till smidigare övergång mellan stadierna
  • Studerande kommer snabbare ut i arbetslivet då studierna effektiveras.