Utbildning:
Ekonomitjänster och bokföring

Utbildning

Axxell ordnar i Karis en vuxenutbildning i Ekonomitjäster och bokföring. Studierna är flerform, heltidsstudier (35 h) vecka med närstudier 1-2 dagar och distansstudier 3-4 dagar/vecka. I studierna ingår inlärning i arbete. Utbildningen är svenskspråkig, några studiehelheter är tvåspråkiga (svenska/finska).

Studierna börjar med distansstudier 25.7-18.8.16, Närstudierna börjar 23.8.16. Förhandsuppgift:  Soile Tomperis bok "Bokföring i praktiken" och därtill hörande uppgift.

Målsättningen är att avlägga examensdelarna Ekonomitjänster och Bokföring ur Grundexamen inom företagsekonomi, merkonom. Examen avläggs enligt det fristående examenssystemet.

Innehåll

Ekonomitjänster

 • Hantering av verifikat
 • Fakturering och direktiv för fakturering
 • Skötsel av försäljningsreskontra och betalningspåminnelser
 • Skötsel av inköpsreskontra och betalningsuppföljning
 • Språkkunskaper i ekonomiförvaltning

Bokföring

 • Kontokarta och regler för bokningar
 • Dubbel bokföring
 • Användning av bokföringsprogram och kontering
 • Månatlig bokföring
 • Mervärdesskatt och skattekonto
 • Bokslutets struktur

Möjlighet att studera på läroavtal! Kontakta läroavtalsplanerare Klara Roos klara.roos@axxell.fi tfn 044 7397359

Utbildning är lämplig för dig som vill uppdatera dina kunskaper inom ekonomitjänster och bokföring eller slutföra avbrutna merkonomstudier.

Utbildningen är gratis. Examensavgiften 58 € debiteras examinanden.


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Ekonomitjänster och bokföring

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

25 jul 2016

Slutdatum

10 feb 2017

Sista ansökan

19 jun 2016

Kontaktperson

Mats Lindberg

044-739 7610
mats.lindberg@axxell.fi

Kostnad

Utbildningen är gratis. Examensavgiften 58 € debiteras examinanden.

Utbildningens namn

Ekonomitjänster och bokföring

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

25 jul 2016

Slutdatum

10 feb 2017

Sista ansökan

19 jun 2016

Kontaktperson

Mats Lindberg

044-739 7610
mats.lindberg@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis. Examensavgiften 58 € debiteras examinanden.

Utbildningens namn

Ekonomitjänster och bokföring

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

25 jul 2016

Slutdatum

10 feb 2017

Sista ansökan

19 jun 2016

Kontaktperson

Mats Lindberg

044-739 7610
mats.lindberg@axxell.fi

Kostnad

Utbildningen är gratis. Examensavgiften 58 € debiteras examinanden.



Kontaktperson

Mats Lindberg

044-739 7610
mats.lindberg@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Utbildningen är fullsatt för tillfället. Ifall du är intresserad av utbildningen kan du kontakta Margaretha Fagerlund, tfn 044-739 7596 eller Mats Lindberg, tfn 044-739 7610 i augusti för att höra dig för om eventuella lediga studieplatser.

Sökande antas i anmälningsordning. Ansök genom att fylla i den elektroniska blanketten nedan senast 19.6.2016. Anmälningar emottas i den ordning de görs och om du är minst 18 år och lämplig för branschen.