Course:
Elmontör - Grundexamen inom el- och automationsbranschen (arbetskraftsutbildning)


Detailed information

Course name

Elmontör - Grundexamen inom el- och automationsbranschen (arbetskraftsutbildning)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Labour policy education

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

16 Jan 2024

End Date

19 Dec 2025

Last day to apply

19 Nov 2023

Contact

Anders Åkerfelt

044-739 7618
anders.akerfelt@axxell.fi

Course name

Elmontör - Grundexamen inom el- och automationsbranschen (arbetskraftsutbildning)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Labour policy education

Course language

Swedish

Finnish

Scope

Start Date

16 Jan 2024

End Date

19 Dec 2025

Last day to apply

19 Nov 2023

Contactperson

Anders Åkerfelt

044-739 7618
anders.akerfelt@axxell.fi

Course name

Elmontör - Grundexamen inom el- och automationsbranschen (arbetskraftsutbildning)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Labour policy education

Course language

Swedish

Finnish

Scope

Start Date

16 Jan 2024

End Date

19 Dec 2025

Last day to apply

19 Nov 2023

Contactperson

Anders Åkerfelt

044-739 7618
anders.akerfelt@axxell.fiContact

Anders Åkerfelt

044-739 7618
anders.akerfelt@axxell.fi


Application process

Samtliga sökande intervjuas före antagning. Intervjuerna sker an efter som sökande lämnat in ansökan till utbildningen via www.tyomarkkinatori.fi men allra senast under vecka 47. Den ansvarige läraren för utbildningen mejlar åt personen, som ska intervjuas för att komma överens om noggrann intervjutid.

Ansök till utbildningen senast 19.11.2023 genom att lämna in en elektronisk ansökan på www.tyomarkkinatori.fi -> personkunder -> Aktuell arbetskraftsutbildning -> ordsökning -> 715940 (utbildningens nummer eller namn) -> klicka på ”Näytä ilmoitukset” (i nedre kanten av sidan) -> klicka på den utbildning som du vill söka till -> sök till denna utbildning. Om du fyller i en elektronisk ansökan utan stark identifiering med bankkoder, måste du besöka TE-byrån/Kommunförsöket innan ansökningstiden tar slut för att identifiera dig. Du kan även lämna in en pappersansökan till någon av TE-byråns eller Kommunförsökens verksamhetsställen.

Observera, att ansökan till utbildningen är bindande och att det inte är möjligt att ta tillbaka ansökan utan giltig orsak. Genom att lämna in en ansökan förbinder du dig att delta i antagningstillfället och påbörja utbildningen om du blir vald. Om du tar tillbaka ansökan, inte deltar i utbildningens antagningstillfälle eller inte påbörjar utbildningen, utreder AN-tjänsterna eller kommunförsöket din rättighet till arbetslöshetsförmån (Lag om utkomstskydd för arbetslösa 2 a kapitel 9 § 7 a-7 b samt 2 a kapitel 10 §).

Ifall du har frågor som gäller utbildning/studier, så kan du ringa telefonservicen för personkunder på numret 0295 025 510 mån-fre kl. 9.00-16.15 eller besöka www.facebook.com/koulutusneuvonta. Du kan följa hur ansökan framskrider genom att logga in på www.tyomarkkinatori.fi -> egna sidor ->e-tjänster -> arbetskraftsutbildning -> ansökan.