Utbildning:
Elsäkerhetsexamen 2 - tenttillfälle 17.11.2016

Utbildning

Behörighetsklass S2 ger rätt att utföra allmänna elarbeten för högst 1 kV och vara driftsledare för högst 1 kV elanläggningar.

Personer, som saknar eller måste uppdatera sina elsäkerhetsrättigheter, såsom ledare för elarbeten och driftsledare samt yrkesmän inom elbranschen som i sitt arbete leder elarbeten (för högst 1 kV elanläggningar).

Tentamen för elsäkerhetsexamen ordnas 17.11.2016 kl. 12.00-15.00

Litteratur

Deltagaren skaffar läsmaterialet själv. Materialet heter "STM-examenspaket 2" och kan beställas t.ex. från Sähköinfo (http://kauppa.sahkoinfo.fi/product/600)


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Elsäkerhetsexamen 2 - tenttillfälle 17.11.2016

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 80
10300 Karis

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

17 nov 2016

Sista ansökan

10 nov 2016

Kontaktperson

Antti Sulkava
Bangatan 75, 10300 Karis
044 7397618
antti.sulkava@axxell.fi

Pris

200€

Kostnad

Priset för deltagandet i elsäkerhetsexamen är 200 €.

Övrigt

Ordnas kl  12.00 - 15.00

Utbildningens namn

Elsäkerhetsexamen 2 - tenttillfälle 17.11.2016

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Bangatan 80
10300 Karis<()

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Finska

Omfattning

Startdatum

17 nov 2016

Sista ansökan

10 nov 2016

Kontaktperson

Antti Sulkava
Bangatan 75, 10300 Karis
044 7397618
antti.sulkava@axxell.fi

Pris

200€

Förklaring

Priset för deltagandet i elsäkerhetsexamen är 200 €.

Övrigt

Ordnas kl  12.00 - 15.00

Utbildningens namn

Elsäkerhetsexamen 2 - tenttillfälle 17.11.2016

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 80
10300 Karis

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Finska

Omfattning

Startdatum

17 nov 2016

Sista ansökan

10 nov 2016

Kontaktperson

Antti Sulkava
Bangatan 75, 10300 Karis
044 7397618
antti.sulkava@axxell.fi

Pris

200€

Kostnad

Priset för deltagandet i elsäkerhetsexamen är 200 €.

Övrigt

Ordnas kl  12.00 - 15.00


Kontaktperson

Antti Sulkava
Bangatan 75, 10300 Karis
044 7397618
antti.sulkava@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Fyll i dina uppgifter i ansökningsformuläret. Denna ansökan gäller ENDAST TENTTILLFÄLLET, vill du gå både prepkursen och tente skall du anmäla dig på sidan för prepkursen.