Utbildning:
Elsäkerhetsexamen 2 - tenttillfälle 20.4.2017

Utbildning

Behörighetsklass S2 ger rätt att utföra allmänna elarbeten för högst 1 kV och vara driftsledare för högst 1 kV elanläggningar.

Personer, som saknar eller måste uppdatera sina elsäkerhetsrättigheter, såsom ledare för elarbeten och driftsledare samt yrkesmän inom elbranschen som i sitt arbete leder elarbeten (för högst 1 kV elanläggningar).

Tentamen för elsäkerhetsexamen ordnas 20.4.2017 kl. 12.00-15.00

Litteratur

Deltagaren skaffar läsmaterialet själv. Materialet heter "STM-examenspaket 2" och kan beställas t.ex. från Sähköinfo (http://kauppa.sahkoinfo.fi/product/600)


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Elsäkerhetsexamen 2 - tenttillfälle 20.4.2017

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 80
10300 Karis

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

20 apr 2017

Kontaktperson

Antti Sulkava
Bangatan 75, 10300 Karis
044 7397618
antti.sulkava@axxell.fi

Pris

200€

Kostnad

Priset för deltagandet i elsäkerhetsexamen är 200 €.

Övrigt

Ordnas kl  12.00 - 15.00

Utbildningens namn

Elsäkerhetsexamen 2 - tenttillfälle 20.4.2017

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Bangatan 80
10300 Karis<()

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

20 apr 2017

Kontaktperson

Antti Sulkava
Bangatan 75, 10300 Karis
044 7397618
antti.sulkava@axxell.fi

Pris

200€

Förklaring

Priset för deltagandet i elsäkerhetsexamen är 200 €.

Övrigt

Ordnas kl  12.00 - 15.00

Utbildningens namn

Elsäkerhetsexamen 2 - tenttillfälle 20.4.2017

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 80
10300 Karis

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

20 apr 2017

Kontaktperson

Antti Sulkava
Bangatan 75, 10300 Karis
044 7397618
antti.sulkava@axxell.fi

Pris

200€

Kostnad

Priset för deltagandet i elsäkerhetsexamen är 200 €.

Övrigt

Ordnas kl  12.00 - 15.00


Kontaktperson

Antti Sulkava
Bangatan 75, 10300 Karis
044 7397618
antti.sulkava@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Fyll i dina uppgifter i ansökningsformuläret. Denna ansökan gäller ENDAST TENTTILLFÄLLET, vill du gå både prepkursen och tente skall du anmäla dig på sidan för prepkursen.