Course:
Elsäkerhetsexamen 2 - tenttillfälle 16.11.2017

Utbildning

Behörighetsklass S2 ger rätt att utföra allmänna elarbeten för högst 1 kV och vara driftsledare för högst 1 kV elanläggningar.

Personer, som saknar eller måste uppdatera sina elsäkerhetsrättigheter, såsom ledare för elarbeten och driftsledare samt yrkesmän inom elbranschen som i sitt arbete leder elarbeten (för högst 1 kV elanläggningar).

Tentamen för elsäkerhetsexamen ordnas 16.11.2017 kl. 12.00-15.00

Litteratur

Deltagaren skaffar läsmaterialet själv. Materialet heter "STM-examenspaket 2" och kan beställas t.ex. från Sähköinfo (http://kauppa.sahkoinfo.fi/product/600)

 

Övrigt

Elsäkerhetsexamen 2 ger rätt:

  •  att utföra allmänna elarbeten för högst 1 kV och vara driftsledare för
    högst 1 kV elanläggningar.
  • berättigar att arbeta som ledare för elarbeten och driftsledare för elmaterial och elanläggningar för högst 1000 V växelspänning och 1500 V likspänning.

 

För Elsäkerhetsexamen 2 krävs en avlagd lämplig elsäkerhetsexamen samt

1) en lämplig högskoleexamen inom det tekniska området, ingenjörsexamen inom elkraftsteknik eller teknikerexamen inom elkraftsteknik och efter avlagd examen minst två års arbetserfarenhet, eller

2) en lämplig yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller motsvarande tidigare utbildning eller examen och efter avlagd examen minst tre års arbetserfarenhet.

Den arbetserfarenhet som nämns i 2 mom. ska vara tillräckligt omfattande för byggande av elanläggningar och ge förtrogenhet med ledning av elarbeten.


Detailed information

Course name

Elsäkerhetsexamen 2 - tenttillfälle 16.11.2017

Location

Bangatan 80
10300 Karis

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

16 Nov 2017

Contact

Antti Sulkava
Bangatan 75, 10300 Karis
044 7397618
antti.sulkava@axxell.fi

Price

200€

Charge

Priset för deltagandet i elsäkerhetsexamen är 200 €.

Miscellaneous

Ordnas kl  12.00 - 15.00

Course name

Elsäkerhetsexamen 2 - tenttillfälle 16.11.2017

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 80
10300 Karis<()

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

16 Nov 2017

Contactperson

Antti Sulkava
Bangatan 75, 10300 Karis
044 7397618
antti.sulkava@axxell.fi

Price

200€

Förklaring

Priset för deltagandet i elsäkerhetsexamen är 200 €.

Miscellaneous

Ordnas kl  12.00 - 15.00

Course name

Elsäkerhetsexamen 2 - tenttillfälle 16.11.2017

Location

Bangatan 80
10300 Karis

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

16 Nov 2017

Contactperson

Antti Sulkava
Bangatan 75, 10300 Karis
044 7397618
antti.sulkava@axxell.fi

Price

200€

Charge

Priset för deltagandet i elsäkerhetsexamen är 200 €.

Miscellaneous

Ordnas kl  12.00 - 15.00


Contact

Antti Sulkava
Bangatan 75, 10300 Karis
044 7397618
antti.sulkava@axxell.fi


Application process

Fyll i dina uppgifter i ansökningsformuläret. Denna ansökan gäller ENDAST TENTTILLFÄLLET, vill du gå både prepkursen och tente skall du anmäla dig på sidan för prepkursen.