Course:
Elsäkerhetsexamen 2 - tenttillfälle

Behörighetsklass S2 ger rätt att utföra allmänna elarbeten för högst 1 kV och vara driftsledare för högst 1 kV elanläggningar.

Personer, som saknar eller måste uppdatera sina elsäkerhetsrättigheter, såsom ledare för elarbeten och driftsledare samt yrkesmän inom elbranschen som i sitt arbete leder elarbeten (för högst 1 kV elanläggningar).

Tentamen för elsäkerhetsexamen ordnas 25.4.2019 kl. 12-15. Tentamen kan avläggas på svenska eller på finska.

Litteratur

Deltagaren skaffar läsmaterialet själv. Materialet heter "STM-examenspaket 2" och kan beställas t.ex. från Sähköinfo (http://kauppa.sahkoinfo.fi/product/600)

 

Övrigt

Elsäkerhetsexamen 2 ger rätt:

  •  att utföra allmänna elarbeten för högst 1 kV och vara driftsledare för
    högst 1 kV elanläggningar.
  • berättigar att arbeta som ledare för elarbeten och driftsledare för elmaterial och elanläggningar för högst 1000 V växelspänning och 1500 V likspänning.

 

För Elsäkerhetsexamen 2 krävs en avlagd lämplig elsäkerhetsexamen samt

1) en lämplig högskoleexamen inom det tekniska området, ingenjörsexamen inom elkraftsteknik eller teknikerexamen inom elkraftsteknik och efter avlagd examen minst två års arbetserfarenhet, eller

2) en lämplig yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller motsvarande tidigare utbildning eller examen och efter avlagd examen minst tre års arbetserfarenhet.

Den arbetserfarenhet som nämns i 2 mom. ska vara tillräckligt omfattande för byggande av elanläggningar och ge förtrogenhet med ledning av elarbeten.


Detailed information

Course name

Elsäkerhetsexamen 2 - tenttillfälle

Location

Bangatan 80
10300 Karis

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

25 Apr 2019

Contact

Antti Sulkava
Bangatan 75, 10300 Karis
044 7397618
antti.sulkava@axxell.fi

Price

250€

Charge

Priset för deltagandet i elsäkerhetsexamen är 250 €.

Course name

Elsäkerhetsexamen 2 - tenttillfälle

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 80
10300 Karis<()

Course Type

Courses

Course language

Finnish

Scope

Start Date

25 Apr 2019

Contactperson

Antti Sulkava
Bangatan 75, 10300 Karis
044 7397618
antti.sulkava@axxell.fi

Price

250€

Förklaring

Priset för deltagandet i elsäkerhetsexamen är 250 €.

Course name

Elsäkerhetsexamen 2 - tenttillfälle

Location

Bangatan 80
10300 Karis

Course Type

Courses

Course language

Finnish

Scope

Start Date

25 Apr 2019

Contactperson

Antti Sulkava
Bangatan 75, 10300 Karis
044 7397618
antti.sulkava@axxell.fi

Price

250€

Charge

Priset för deltagandet i elsäkerhetsexamen är 250 €.Contact

Antti Sulkava
Bangatan 75, 10300 Karis
044 7397618
antti.sulkava@axxell.fi


Application process

Fyll i dina uppgifter i anmälningsformuläret.

Observera att kursen betalas i samband med anmälan via betalningssystemet checkout. Betalningssätten är bank, kreditkort och faktura. Annulleringsvillkor och mera info nere.

Minderåriga kan anmäla sig till våra kurser med vårdnadshavarens tillstånd.

Företag observera!
Då man väljer företagsfaktura som betalningsalternativ via Collector Bank så måste den person som gör anmälan skriva in det egna signumet samt identifiera sig med sina egna bankkoder eller med Mobil ID. Därefter kan fakturauppgifterna matas in i systemet och fakturan skickas till företaget. För mera information kontakta info@collectorbank.fi.
Ifall det blir ett problem med identifieringen eller ifall ditt företag vill anmäla personer till flera olika kurser kan anmälan också ske direkt per e-post till maria.isaksson@axxell.fi. Skicka följande uppgifter till maria.isaksson@axxell.fi: faktureringsuppgifter, uppgifter på kursdeltagarna (namn, adress, telefonnummer, e-post, modersmål och födelsedatum) samt de kurser personerna anmäls till. En faktura skickas då från Axxell, observera att en faktureringsavgift på 5€ tillkommer per faktura.