Course:
Djurtränare - Yrkesexamen i djurskötsel


Detailed information

Course name

Djurtränare - Yrkesexamen i djurskötsel

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

150 kp

Start Date

15 Aug 2022

End Date

December 2023

Last day to apply

12 Jun 2022

Contact

Elina Kuokkanen


elina.kuokkanen@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa eller permitterade halva priset (intyg arbetslöshet eller permittering bör uppvisas). Utbildningskostnaden kan betalas i rater. Utöver det bör man räkna med att köpa en del studielitteratur som vi använder och rekommenderar.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Minst 18 år och utbildning på andra stadiet (grundexamen eller gymnasium)

Course name

Djurtränare - Yrkesexamen i djurskötsel

Location

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

150 kp

Start Date

15 Aug 2022

End Date

December 2023

Last day to apply

12 Jun 2022

Contactperson

Elina Kuokkanen


elina.kuokkanen@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa eller permitterade halva priset (intyg arbetslöshet eller permittering bör uppvisas). Utbildningskostnaden kan betalas i rater. Utöver det bör man räkna med att köpa en del studielitteratur som vi använder och rekommenderar.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Minst 18 år och utbildning på andra stadiet (grundexamen eller gymnasium)

Course name

Djurtränare - Yrkesexamen i djurskötsel

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

150 kp

Start Date

15 Aug 2022

End Date

December 2023

Last day to apply

12 Jun 2022

Contactperson

Elina Kuokkanen


elina.kuokkanen@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa eller permitterade halva priset (intyg arbetslöshet eller permittering bör uppvisas). Utbildningskostnaden kan betalas i rater. Utöver det bör man räkna med att köpa en del studielitteratur som vi använder och rekommenderar.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Minst 18 år och utbildning på andra stadiet (grundexamen eller gymnasium)Contact

Elina Kuokkanen


elina.kuokkanen@axxell.fi


Application process

Utbildningen är fullsatt! Är du intresserad av utbildningen, kontakta Elina Kuokkanen (kontaktuppgifter ovan)

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.