Course:
Djurtränare - Yrkesexamen i djurskötsel

Utbildning för yrkesexamen i djurskötsel, kompetensområdet träning av djur. En ny utbildning startar i september 2020.

Djurtränare är experter på djurens träning och välbefinnande. Djurtränaren jobbar direkt med djuret och djurägaren, och handleder djurägaren i frågor kring djurets träning och skötsel, krav på levnadsförhållanden och kan ge råd i problemsituationer.

Utbildningen till djurskötare förverkligas som närstudier, distansstudier och inlärning i arbete. I Axxell Brusaby har vi ett stort urval av olika djurarter och -raser, som ger ett brett kunnande till det blivande yrket.

Under dina studier får du lära dig att sköta, hantera och träna olika djurarter och raser. Vi gör mycket praktiskt i djurhusen och ladugården. Vi har även assistenthundsskolninen på Brusaby som ger en unik möjlighet att delta i. Möjligheter till projekthundar finns. Vi bekantar oss med olika hobbyn och gör studiebesök bl a till olika tjänstehundsinrättningar. Vi har också en egen träningshall där man kan träna inomhus.

Du lär dig grunderna i pedagogik och hur man instruerar människor i att träna sina djur, hur man bemöter kunder med specialbehov samt hur man gör upp träningsplan och avtal.

Du kan också välja en annan yrkesinriktad examensdel från någon annan grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen som fördjupar eller kompletterar kunnandet inom branschen.

Ansökningskrav: 18 års ålder och andra stadiets utbildning (grundexamen eller gymnasium).

Det är möjligt att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsbyrån vid Axxell, Anders Levin tfn 044 739 7782 eller anders.levin@axxell.fi


Detailed information

Course name

Djurtränare - Yrkesexamen i djurskötsel

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

150 kp

Start Date

September 2020

Last day to apply

16 Aug 2020

Contact

Jenni Lindström

044 739 7312
jenni.lindstrom@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 900€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas. Utöver det bör man räkna med att köpa en del studielitteratur som vi använder och rekommenderar.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Minst 18 år och utbildning på andra stadiet (grundexamen eller gymnasium)

Course name

Djurtränare - Yrkesexamen i djurskötsel

Location

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

150 kp

Start Date

September 2020

Last day to apply

16 Aug 2020

Contactperson

Jenni Lindström

044 739 7312
jenni.lindstrom@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen kostar 900€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas. Utöver det bör man räkna med att köpa en del studielitteratur som vi använder och rekommenderar.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Minst 18 år och utbildning på andra stadiet (grundexamen eller gymnasium)

Course name

Djurtränare - Yrkesexamen i djurskötsel

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

150 kp

Start Date

September 2020

Last day to apply

16 Aug 2020

Contactperson

Jenni Lindström

044 739 7312
jenni.lindstrom@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 900€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas. Utöver det bör man räkna med att köpa en del studielitteratur som vi använder och rekommenderar.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Minst 18 år och utbildning på andra stadiet (grundexamen eller gymnasium)Contact

Jenni Lindström

044 739 7312
jenni.lindstrom@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.