Skip to Content

Funderar du på utbildning men inte riktigt vet vilka alternativ det finns?

Funderar Du på vilka utbildningsmöjligheter det finns? Funderar du på att byta bransch? Är du permitterad eller hotas du av arbetslöshet?

Ta kontakt

  • om du vill diskutera olika utbildningar Axxell har att erbjuda.
  • om du vet vad du vill studera men behöver hjälp med att komma vidare.
  • om du inte är säker på vad du vill och därför behöver någon att diskutera med.

Om du inleder dina studier vid Axxell har du möjlighet att få stöd och handledning före studierna börjar och under studiernas gång, enligt dina individuella behov.

Tveka inte, ta kontakt redan idag!

Lillemor Norrena
lillemor.norrena@axxell.fi
044 - 739 7356