Axxell söker vikarie för lärare i elbranschen till Pargas

Axxell Pargas, verksam på Vapparvägen 4 ordnas yrkesutbildning för såväl ungdomar som vuxna. Där utbildar vi framtidens yrkesproffs inom sju attraktiva branscher och satsar i vår verksamhet på att beakta näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. Enhetens mångsidighet innebär en intressant och varierande arbetsmiljö. Mera info om Axxell Pargas hittar du på enhetens egna webbsida.

Axxell söker till Pargas

Timlärare inom elbranschen (vikariat)

Behörighetskrav för befattningen anges i förordningen om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Vi önskar också att du har en bred arbetserfarenhet inom  elkraftteknik och automationsteknik. Anställningen börjar så snart som möjligt och gäller till 30.4.2017 med möjlig förlängning.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3 § Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen.

Närmare upplysningar ges av utbildningsledare Curt-Erik Laine, tfn 044-739 7780.

Skicka din ansökan till enhetschef Susanne Karlsson, Axxell Pargas, Vapparvägen 4, 21600 Pargas eller per e-post susanne.karlsson@axxell.fi. Ansökningstiden går ut 25.1.2017 kl 15.00.

Read More


Axxell söker Utbildningsledare

Axxell erbjuder yrkesutbildning för unga och vuxna samt folkhögskoleutbildning på nio orter i Svenskfinland, Kristinestad, Åbo, Pargas, Ekenäs, Karis, Esbo, Vanda och Helsingfors. I Raseborg har...

Read More

News