Axxell söker handledare till programutvecklarutbildningen

Axxell erbjuder yrkesutbildning på andra stadiet åt ungdomar och vuxna. Enheten Teknik ordnar utbildning i Karis och Pargas. Vi har en personal på ca. 30 personer och ca. 500 studerande.  

Till Karis söker vi nu  

Handledare, programutvecklare 

Anställningen är tillsvidare och arbetet kan påbörjas genast. Till arbetsuppgifterna hör att handleda studerande främst i programutvecklar-utbildning tillsammans med undervisningspersonalen. Omfattning minst 80%.  

Behörighetskrav för arbetet som handledare är lämplig grundexamen, t.ex. datanom eller programutvecklare och ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (skolgångshandledare). 

Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Prövotid på 6 månader tillämpas. Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).  

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Harry Åkerfelt, tfn 044-739 7635 eller e-post harry.akerfelt@axxell.fi  

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast torsdagen den 6.10.2022 kl. 12.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi, skriv ditt namn och ”Handledare programutvecklare” i meddelandets ämnesfält. Vi intervjuar löpande så befattningen kan tillsättas innan utskrivet datum. 

 

Read More


Axxell etsii sivutoimisia opettajia kotoutumiskoulutukseen

Axxell tarjoaa monipulista koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Järjestämme yli 30 tutkintoa ja koulutamme sekä suomeksi että ruotsiksi. Axxell Monikulttuurisuuskeskus toteuttaa...

Read More

News