Course:
Fastighetsskötare - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Den som avlagt utbildningen kan läsa ritningar och dokument i anknytning till arbetet. Hen kan underhåll av fastighetstekniska system och känner till hur fastighetsautomationssystem fungerar. Skötsel av gårds- och uteområden, samt  skötsel av VVS-tekniska system är också en del av fastighetsskötarens arbetsuppgifter.

Den som avlagt utbildningen kan fungera som fastighetsskötare eller som serviceman i företag inom fastighetsservicebranschen.

Målsättningen är att studerande får arbete inom renhållnings- och fastighetsservicebranschen. Målsättningen är också att studerande avlägger examen eller delar av examen inom branschen.

Utbildningen innehåller examensdelarna:

  • Produktion av kundinriktad fastighetsservice, 15 kp
  • Allmän fastighetsskötsel och övervakning, 30 kp
  • Skötsel av VVS-system, 30 kp

Kurserna Heta-arbeten, förstahjälp och arbetssäkerhet ingår i utbildningen.

Utbildningen riktar sig till personer som behöver kunskaper i fastighetsservicebranschen för att få arbete samt personer i behov av tilläggsutbildning inom branschen. Utbildningen

Utbildningens omfattning och tid bestäms individuellt vid utarbetande av en personligUtvecklingsplan för kunnandet (PUK). I planen beaktas den studerandes utgångsnivå samt de kompetenser som arbeten i samarbetsföretagen förutsätter.

Innehåll:

  • Planering av det egna arbetet som fastighetsskötare
  • Ritningar och dokument inom fastighetsskötsel
  • Övervakning i fastigheter
  • Fastigheters styrsystem, brandvarnar- och släckningssystem.
  • Service av VVS-system
  • Heta-arbeten, förstahjälp och arbetssäkerhet
  • Utbildning enligt utbildningsavtal i samarbetsföretaget eller samarbetsföretagen

 


Detailed information

Course name

Fastighetsskötare - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

20 Jan 2020

End Date

14 Jan 2022

??.

Contact

Carl-Gustav Ekholm

044-739 7528
carl-gustav.ekholm@axxell.fi

Course name

Fastighetsskötare - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

20 Jan 2020

End Date

14 Jan 2022

??.

Contactperson

Carl-Gustav Ekholm

044-739 7528
carl-gustav.ekholm@axxell.fi

Course name

Fastighetsskötare - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

20 Jan 2020

End Date

14 Jan 2022

??.

Contactperson

Carl-Gustav Ekholm

044-739 7528
carl-gustav.ekholm@axxell.fiContact

Carl-Gustav Ekholm

044-739 7528
carl-gustav.ekholm@axxell.fi


Application process

Utbildningen har kontinuerlig ansökan, du kan söka till utbildningen trots att den börjat. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju

Om du är arbetslös arbetsökande:
Ta kontakt med TE-byrån för att söka till utbildningen! Blanketten får du från TE-byrån eller så kan du fylla i den på internet; instruktioner hittar du på www.mol.fi. Utbildningens nummer är 688487. Motivera nogrannt varför du vill delta i utbildningen. Alla sökande kallas till intervju. Läs mera här