Course:
Fastighetsskötare - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Den som avlagt utbildningen kan läsa ritningar och dokument i anknytning till arbetet. Hen kan underhåll av fastighetstekniska system och känner till hur fastighetsautomationssystem fungerar. Skötsel av gårds- och uteområden, samt  skötsel av VVS-tekniska system är också en del av fastighetsskötarens arbetsuppgifter.

Den som avlagt utbildningen kan fungera som fastighetsskötare eller som serviceman i företag inom fastighetsservicebranschen.

Målsättningen är att studerande får arbete inom renhållnings- och fastighetsservicebranschen. Målsättningen är också att studerande avlägger examen eller delar av examen inom branschen.

Utbildningen innehåller examensdelarna:

  • Produktion av kundinriktad fastighetsservice, 15 kp
  • Allmän fastighetsskötsel och övervakning, 30 kp
  • Skötsel av VVS-system, 30 kp

Kurserna Heta-arbeten, förstahjälp och arbetssäkerhet ingår i utbildningen.

Utbildningen riktar sig till personer som behöver kunskaper i fastighetsservicebranschen för att få arbete samt personer i behov av tilläggsutbildning inom branschen. Utbildningen

Utbildningens omfattning och tid bestäms individuellt vid utarbetande av en personligUtvecklingsplan för kunnandet (PUK). I planen beaktas den studerandes utgångsnivå samt de kompetenser som arbeten i samarbetsföretagen förutsätter.

Innehåll:

  • Planering av det egna arbetet som fastighetsskötare
  • Ritningar och dokument inom fastighetsskötsel
  • Övervakning i fastigheter
  • Fastigheters styrsystem, brandvarnar- och släckningssystem.
  • Service av VVS-system
  • Heta-arbeten, förstahjälp och arbetssäkerhet
  • Utbildning enligt utbildningsavtal i samarbetsföretaget eller samarbetsföretagen

 


Detailed information

Course name

Fastighetsskötare - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

20 Jan 2020

End Date

14 Jan 2022

Last day to apply

05 Dec 2019

Contact

Carl-Gustav Ekholm

044-739 7528
carl-gustav.ekholm@axxell.fi

Course name

Fastighetsskötare - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

20 Jan 2020

End Date

14 Jan 2022

Last day to apply

05 Dec 2019

Contactperson

Carl-Gustav Ekholm

044-739 7528
carl-gustav.ekholm@axxell.fi

Course name

Fastighetsskötare - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

20 Jan 2020

End Date

14 Jan 2022

Last day to apply

05 Dec 2019

Contactperson

Carl-Gustav Ekholm

044-739 7528
carl-gustav.ekholm@axxell.fiContact

Carl-Gustav Ekholm

044-739 7528
carl-gustav.ekholm@axxell.fi


Application process

Ansökningsförfarande

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju

Om du är arbetslös arbetsökande:
Ta kontakt med TE-byrån för att söka till utbildningen! Blanketten får du från TE-byrån eller så kan du fylla i den på internet; instruktioner hittar du på www.mol.fi. Utbildningens nummer är 688487. Motivera nogrannt varför du vill delta i utbildningen. Alla sökande kallas till intervju. Läs mera här