Course:
Fastighetsskötare - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (arbetskraftsutbildning)

Den som avlagt utbildningen kan läsa ritningar och dokument i anknytning till arbetet. Hen kan underhåll av fastighetstekniska system och känner till hur fastighetsautomationssystem fungerar. Skötsel av gårds- och uteområden, samt  skötsel av VVS-tekniska system är också en del av fastighetsskötarens arbetsuppgifter.

Den som avlagt utbildningen kan fungera som fastighetsskötare eller som serviceman i företag inom fastighetsservicebranschen.

Målsättningen är att studerande får arbete inom renhållnings- och fastighetsservicebranschen. Målsättningen är också att studerande avlägger examen eller delar av examen inom branschen.

Utbildningen innehåller examensdelarna:

  • Produktion av kundinriktad fastighetsservice, 15 kp
  • Allmän fastighetsskötsel och övervakning, 30 kp
  • Skötsel av VVS-system, 30 kp

Kurserna Heta-arbeten, förstahjälp och arbetssäkerhet ingår i utbildningen.

Utbildningen riktar sig till personer som behöver kunskaper i fastighetsservicebranschen för att få arbete samt personer i behov av tilläggsutbildning inom branschen. Utbildningen

Utbildningens omfattning och tid bestäms individuellt vid utarbetande av en personligUtvecklingsplan för kunnandet (PUK). I planen beaktas den studerandes utgångsnivå samt de kompetenser som arbeten i samarbetsföretagen förutsätter.

Innehåll:

  • Planering av det egna arbetet som fastighetsskötare
  • Ritningar och dokument inom fastighetsskötsel
  • Övervakning i fastigheter
  • Fastigheters styrsystem, brandvarnar- och släckningssystem.
  • Service av VVS-system
  • Heta-arbeten, förstahjälp och arbetssäkerhet
  • Utbildning enligt utbildningsavtal i samarbetsföretaget eller samarbetsföretagen

Detailed information

Course name

Fastighetsskötare - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (arbetskraftsutbildning)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Labour policy education

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

20 Jan 2020

End Date

December 2020

Last day to apply

16 Dec 2019

Contact

Carl-Gustav Ekholm

044-739 7528
carl-gustav.ekholm@axxell.fi

Miscellaneous

Sommarpaus 29.6. - 12.7.2020

Course name

Fastighetsskötare - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (arbetskraftsutbildning)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Labour policy education

Course language

Finnish

Scope

Start Date

20 Jan 2020

End Date

December 2020

Last day to apply

16 Dec 2019

Contactperson

Carl-Gustav Ekholm

044-739 7528
carl-gustav.ekholm@axxell.fi

Miscellaneous

Sommarpaus 29.6. - 12.7.2020

Course name

Fastighetsskötare - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (arbetskraftsutbildning)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Labour policy education

Course language

Finnish

Scope

Start Date

20 Jan 2020

End Date

December 2020

Last day to apply

16 Dec 2019

Contactperson

Carl-Gustav Ekholm

044-739 7528
carl-gustav.ekholm@axxell.fi

Miscellaneous

Sommarpaus 29.6. - 12.7.2020


Contact

Carl-Gustav Ekholm

044-739 7528
carl-gustav.ekholm@axxell.fi


Application process

Om du är arbetslös arbetsökande:
Ta kontakt med TE-byrån för att söka till utbildningen! Fyll i ansökningsblanketten på TE-byråns hemsida, instruktioner hittar du på www.te-palvelut.fi. Direktlänk till utbildningens information och ansökningsblankett hittar du här. Utbildningens nummer är 688487. Motivera nogrannt varför du vill delta i utbildningen. Alla sökande kallas till intervju.

Om du inte är arbetslös:
Läs mera och fyll i ansökningsblanketten här