Blomsterhandlare rekommenderar läroavtal

Företaget Happy Flower har blombutik i Karis och Hangö. Företagaren Linda Backman är van vid att ha studerande på läroavtal och rekommenderar det varmt åt andra företagare.

När Axxell startade sin nya floristlinje i höstas föreslog företagaren Linda Backman läroavtal åt nyanställda Susanna Sandberg så att hon kunde bli florist.

‑ Det var en lottovinst för mig och det kändes tryggt. Läroavtal är absolut bästa lösningen för mig just nu. Ekonomin skulle jag inte klara av om jag endast studerade heltid, säger Susanna.

Läroavtal innebär att studerande får lön enligt kollektivavtalet i branschen. Största delen av inlärningen sker på arbetsplatsen och resten är teoriundervisning i skolan.

‑ Det som ett läroavtal kräver av arbetsgivaren är helt överkomligt. För de arbetsgivare som funderar på läroavtal så kan jag varmt rekommendera det, säger Linda

Ur arbetsgivarens synvinkel kräver det att man ger en del handledning till arbetstagaren som är på läroavtal. På arbetsplatsen utses en handledare som måste ha tillräckligt med yrkeskunskap inom branschen.

‑ Men sedan får man en utbildad anställd som dessutom är utbildad i företaget och vet hur vi vill ha det. Också en färdigutbildad florist måste fortbildas på arbetsplatsen när de börjar, säger Linda som också är Susannas handledare.

Samarbetet med Axxell fungerar

Linda har haft läroavtalsstuderande i blombutikerna före Susanna.

‑ För mig är det inte nytt, men det var inte jätteinvecklat första gången heller.

Hur smidigt läroavtalet löper beror förstås på alla iblandade. I läroavtalet är arbetsgivaren, studerande och skolan avtalsparter.

‑ Det beror mycket på studerandes yrkesbakgrund och hur stort intresse de har för branschen. Vi har sett stor variation i hur mycket handledning som krävs.

Linda har inget att anmärka på samarbetet med Axxell.

‑ Hittills har allt fungerat riktigt bra, jag har inget specifikt att tillägga.

Susanna är nöjd med att studera på läroavtal. Fast det händer att hon glömmer bort att hon studerar.

‑ Jag skulle gärna vara med i skolan på fler närstudiedagar än jag själv har möjlighet till. Men kontakten med läraren och andra studerande är bra.