Course:
Specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen

Utbildning

Utbildningen förverkligas under tiden 9.3.2016 - 6.9.2017.

Arbetar du nu som kock eller är du redan i en förmansposition, men saknar formell kompetens? Vill du utveckla ditt ledarskap i arbetslaget? Svarar du ja på dessa frågor skall du studera till förman!

Specialyrkesexamen lämpar sig för dig som vill kunna fungera som föreståndare, köksmästare eller näringschef. Med denna examen kan du utveckla ditt arbetslag och ledarskap på din arbetsplats.

Specialyrkesexamen är den högsta examensnivån inom systemet med fristående examen. För att kunna delta i utbildningen bör du ha en grund- eller yrkesexamen (kockutbildning) från tidigare samt minst 3 års arbetserfarenhet från restaurang- eller storhushållsbranschen. Ifall du redan har kunskaper som motsvarar examensgrunderna kan du avlägga examen utan förberedande utbildning.

Du studerar 1-2 dagar i månaden vid Axxell. Vi håller teoriundervisningen i Axxell i Karis, i skolans moderna föreläsningsutrymmen. Du jobbar med dina inlärnings uppgifter på distans i enlighet med din personliga studieplan. Vissa delar av utbildningen kan ske även kvällstid samt på lördagar. Utbildningen förverkligas på svenska, men en del av studierna/studiehelheterna går på svenska/finska/engelska. Examen förverkligas inom det fristående examenssystemet.

Innehåll

Utbildningen omfattar behärskande av arbetsuppgifter som motsvarar förmansuppgifter i det operativa ledningsarbetet för olika organisationer inom inkvarterings- och kosthållsbranschen. Föreståndare inom inkvarterings-och kosthållsbranschen kan planera, organisera, leda, övervaka och utveckla det dagliga arbetet i olika företag och organisationer enligt resultat- och kvalitetsmålen.

Specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings-och kosthållsbranschen består av tre obligatoriska examensdelar och en valfri examensdel.

Obligatoriska examensdelar:

Ledning av de dagliga aktiviteterna
Arbete som föreståndare
Skötsel av kontakterna till kund- och intressentgrupper

Valfria examensdelar: (endast en väljs)

Att arbeta som arbetsplatshandledare och bedömare
Att genomföra ett utvecklingsprojekt
Att leda en mångfaldig arbetsgemenskap
Arbete som företagare
En examensdel från en annan specialyrkesexamen

Utbildningen kostar 450 €. Därtill tillkommer kostnad för att delta i examenstillfällen 58€.


Detailed information

Course name

Specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

09 Mar 2016

End Date

06 Sep 2017

Contact

Thomas Landén

044-739 7629
thomas.landen@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 450 €. Därtill tillkommer kostnad för att delta i examenstillfällen 58€.

Miscellaneous

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar:

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset.
Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften.

Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.

Course name

Specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

09 Mar 2016

End Date

06 Sep 2017

Contactperson

Thomas Landén

044-739 7629
thomas.landen@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen kostar 450 €. Därtill tillkommer kostnad för att delta i examenstillfällen 58€.

Miscellaneous

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar:

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset.
Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften.

Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.

Course name

Specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

09 Mar 2016

End Date

06 Sep 2017

Contactperson

Thomas Landén

044-739 7629
thomas.landen@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 450 €. Därtill tillkommer kostnad för att delta i examenstillfällen 58€.

Miscellaneous

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar:

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset.
Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften.

Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.Contact

Thomas Landén

044-739 7629
thomas.landen@axxell.fi


Application process

Ansökningstiden har gått ut. Kontakta Thomas Landén 044 739 7629.

 

Alla sökande kallas till information om utbildningen i december 2015. Tillsammans med den studerande gör vi upp en personlig studieplan/examensplan. Innan studierna inleds bör den studerande uppvisa ett negativt salmonella intyg.