Course:
Försäljning - Grundexamen i affärsverksamhet, delexamen (arbetskraftsutbildning)


Detailed information

Course name

Försäljning - Grundexamen i affärsverksamhet, delexamen (arbetskraftsutbildning)

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Labour policy education

Course language

Swedish

Start Date

04 Mar 2024

End Date

31 May 2024

Last day to apply

01 Feb 2024

Contact

Charlotta von Bergmann

044-739 7794
charlotta.vonbergmann@axxell.fi

Course name

Försäljning - Grundexamen i affärsverksamhet, delexamen (arbetskraftsutbildning)

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Labour policy education

Course language

Swedish

Scope

Start Date

04 Mar 2024

End Date

31 May 2024

Last day to apply

01 Feb 2024

Contactperson

Charlotta von Bergmann

044-739 7794
charlotta.vonbergmann@axxell.fi

Course name

Försäljning - Grundexamen i affärsverksamhet, delexamen (arbetskraftsutbildning)

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Labour policy education

Course language

Swedish

Scope

Start Date

04 Mar 2024

End Date

31 May 2024

Last day to apply

01 Feb 2024

Contactperson

Charlotta von Bergmann

044-739 7794
charlotta.vonbergmann@axxell.fiContact

Charlotta von Bergmann

044-739 7794
charlotta.vonbergmann@axxell.fi


Application process

Ansök till utbildningen senast 1.2.2024 genom att lämna in en elektronisk ansökan på www.tyomarkkinatori.fi -> personkunder -> Aktuell arbetskraftsutbildning -> ordsökning -> 717488 (utbildningens nummer eller namn) -> klicka på ”Näytä ilmoitukset” (i nedre kanten av sidan) -> klicka på den utbildning som du vill söka till -> sök till denna utbildning. Om du fyller i en elektronisk ansökan utan stark identifiering med bankkoder, måste du besöka TE-byrån/Kommunförsöket innan ansökningstiden tar slut för att identifiera dig. Du kan även lämna in en pappersansökan till någon av TE-byråns eller Kommunförsökens verksamhetsställen.

Observera, att ansökan till utbildningen är bindande och att det inte är möjligt att ta tillbaka ansökan utan giltig orsak. Genom att lämna in en ansökan förbinder du dig att delta i antagningstillfället och påbörja utbildningen om du blir vald. Om du tar tillbaka ansökan, inte deltar i utbildningens antagningstillfälle eller inte påbörjar utbildningen, utreder AN-tjänsterna eller kommunförsöket din rättighet till arbetslöshetsförmån (Lag om utkomstskydd för arbetslösa 2 a kapitel 9 § 7 a-7 b samt 2 a kapitel 10 §).

Ifall du har frågor som gäller utbildning/studier, så kan du ringa telefonservicen för personkunder på numret 0295 025 510 mån-fre kl. 9.00–16.15 eller besöka www.facebook.com/koulutusneuvonta. Du kan följa hur ansökan framskrider genom att logga in på www.tyomarkkinatori.fi -> egna sidor ->e-tjänster -> arbetskraftsutbildning -> ansökan.

Intresserad av utbildningen, men du är inte arbetslös? Läs mera om försäljningsutbildningen här