Course:
Gemensamma examensdelar


Detailed information

Course name

Gemensamma examensdelar

Location

Det finns olika sätt att studera de gemensamma examensdelarna. Ort eller plats bestäms individuellt utgående från hur du kommer att avlägga studierna.


Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

Våren 2024

??.

Contact

Camilla Lindberg

044-739 7362
camilla.lindberg@axxell.fi

Charge

Axxell uppbär en avgift för deltagandet i GEM

Course name

Gemensamma examensdelar

Location

Det finns olika sätt att studera de gemensamma examensdelarna. Ort eller plats bestäms individuellt utgående från hur du kommer att avlägga studierna.

Axxell i
Axxell i


<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

Våren 2024

??.

Contactperson

Camilla Lindberg

044-739 7362
camilla.lindberg@axxell.fi

Förklaring

Axxell uppbär en avgift för deltagandet i GEM

Course name

Gemensamma examensdelar

Location

Det finns olika sätt att studera de gemensamma examensdelarna. Ort eller plats bestäms individuellt utgående från hur du kommer att avlägga studierna.


Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

Våren 2024

??.

Contactperson

Camilla Lindberg

044-739 7362
camilla.lindberg@axxell.fi

Charge

Axxell uppbär en avgift för deltagandet i GEMContact

Camilla Lindberg

044-739 7362
camilla.lindberg@axxell.fi


Application process

Om du är intresserad av att avlägga gemensamma examensdelar i Axxell och inte är inskriven som studerande i Axxell ska du kontakta examenshandledare Camilla Lindberg, kontaktuppgifter ovan, för att diskutera möjligheterna till studier.

Observera att denna anmälan gäller endast utomstående, dvs. icke Axxell studerande. Är du Axxell-studerande ska du anmäla dig till GEM via Wilma.