Course:
Gemensamma examensdelar


Detailed information

Course name

Gemensamma examensdelar

Location

Det finns olika sätt att studera de gemensamma examensdelarna. Ort eller plats bestäms individuellt utgående från hur du kommer att avlägga studierna.


Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

Våren 2024

??.

Contact

Camilla Lindberg

044-739 7362
camilla.lindberg@axxell.fi

Charge

Axxell uppbär en avgift för deltagandet i GEM

Course name

Gemensamma examensdelar

Location

Det finns olika sätt att studera de gemensamma examensdelarna. Ort eller plats bestäms individuellt utgående från hur du kommer att avlägga studierna.

Axxell i
Axxell i


<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

Våren 2024

??.

Contactperson

Camilla Lindberg

044-739 7362
camilla.lindberg@axxell.fi

Förklaring

Axxell uppbär en avgift för deltagandet i GEM

Course name

Gemensamma examensdelar

Location

Det finns olika sätt att studera de gemensamma examensdelarna. Ort eller plats bestäms individuellt utgående från hur du kommer att avlägga studierna.


Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

Våren 2024

??.

Contactperson

Camilla Lindberg

044-739 7362
camilla.lindberg@axxell.fi

Charge

Axxell uppbär en avgift för deltagandet i GEMContact

Camilla Lindberg

044-739 7362
camilla.lindberg@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. I fältet "Övrigt" ska du skriva in vilken eller vilka delar du önskar avlägga. 

Observera att denna anmälan gäller endast utomstående, dvs. icke Axxell studerande. Är du Axxell-studerande ska du anmäla dig till GEM via Wilma.

Application

Fill in the form and click "Proceed". Carefully check the information and send the application by clicking "Send Application". Please note, that the form is not sent until you have clicked "Send Application". For more information, click Terms of application

We will contact you when the application period ends. Fill in the application form and klick "Proceed". You will be taken to a page where the information you filled in the form can be checked. Make sure the information is correct, then click "Send Application". If the process is successful, you will see a message box with the text ”Application Successful” on the screen. An e-mail will also be sent to the e-mail adress you have provided. If you do not receive the e-mail, the application has not been successful, please try again or contact ansokan@axxell.fi. The information in the form is saved in Axxells education management system Visma Primus, see privacy policy (in Swedish and Finnish). Please fill in the form carefully and correctly. If you have any questions, please contact ansokan@axxell.fi. By sending the form, you also accept the terms of cancellation (in Swedish and Finnish).

Fill in your date of birth and social security number. Fill the datefield in the form dd.mm.yyyy (eg. 23.03.2000). Enter the full social security number, including the " - " or the " A " sign. If you have a social security number from a country other than Finland, leave the social security number field blank.

Previous Degree/s
Do you have a degree in secondary education? (Degree Certificate from the high school, undergraduate, vocational qualification or specialist qualification. Specify below previous studies.