Course:
Hantverkare (träbranschen)- Yrkesexamen inom konstindustrin

NYHET! Nu kan du bli hantverkare, med inriktning på träbranschen i Axxell!

Utbildningen är inriktad på att planera och tillverka högklassiga möbler, fönster och dörrar samt olika produkter eller delar till produkter i trä. Tilllämpning av CNC bearbetning används vid tillverkning av produkter. Under utbildningen lär du dig att rita och planera produkter med Auto Cad ritprogram.

En hantverkare inom träbranschen tillverkar, reparerar och underhåller produkter inom den egna branschen på ett högklassigt och lönsamt sätt samt planerar, reparerar, bevarar och bygger utrymmen inom- och utomhus genom att värdesätta tidsepoker, stildrag, kulturella värden och hållbar utveckling.

Utbildningen ordnas i flerform, med närstudier, distansstudier och arbete på arbetsplats. Närstudierna förverkligas två kvällar i veckan samt någon lördag. Distansstudierna sker via inlärningsplattformen Itlearning. Utbildningen är ca. 1,5 år lång. Den studerandes tidigare erfarenhet och kunnande beaktas vid uppgörande av den personliga utvecklingsplanen och kan påverka utbildningens längd.

Närstudierna sker i huvudsak i snickeriverkstaden, dock förekommer även teori i klassrumsmiljö eller dataklass. Teoriföreläsningarna baserar sig på examensgrunderna och utbildningen innehåller även distansstudier.

 

Målgrupp

Utbildningen lämpar sig för händiga personer, såväl kvinnor som män och ungdomar, som är intresserade av snickeribranschen.

Innehåll

Obligatoriska examensdelar

  • Arbete i en mångprofessionell verksamhetsmiljö, 10 kp
  • Planering av en produkt, 40 kp
  • Tillverkning av en produkt och planering av produktionen, 40 kp
  • Marknadsföring och kommersialisering av produkter, 10 kp

Valbara examensdelar

  • Arbeta som företagare inom konstindustribranschen, 30 kp

Examensdel eller examensdelar från en yrkesinriktad grundexamina (snickare)

  • CNC-bearbetning i trävaruindustrin, 20 kp

Läs mera om examensgrunderna på https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/kooste/4685456


Detailed information

Course name

Hantverkare (träbranschen)- Yrkesexamen inom konstindustrin

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

20 Jan 2020

End Date

18 Jun 2021

??.

Contact

Johan Pihlström


johan.pihlstrom@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa får 50 % rabatt på utbildningens pris, intyg från TE-byrån över arbetslöshet bör uppvisas.

Course name

Hantverkare (träbranschen)- Yrkesexamen inom konstindustrin

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Finnish

Scope

Start Date

20 Jan 2020

End Date

18 Jun 2021

??.

Contactperson

Johan Pihlström


johan.pihlstrom@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa får 50 % rabatt på utbildningens pris, intyg från TE-byrån över arbetslöshet bör uppvisas.

Course name

Hantverkare (träbranschen)- Yrkesexamen inom konstindustrin

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Finnish

Scope

Start Date

20 Jan 2020

End Date

18 Jun 2021

??.

Contactperson

Johan Pihlström


johan.pihlstrom@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa får 50 % rabatt på utbildningens pris, intyg från TE-byrån över arbetslöshet bör uppvisas.Contact

Johan Pihlström


johan.pihlstrom@axxell.fi


Application process

Du kan kontinuerligt söka till utbildningen och påbörja utbildningen enligt överenskommelse. Fyll i den elektroniska blanketten för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.