Course:
Heta arbeten-kurs 3.5.2017

Utbildning

Utbildningen för heta arbeten slogs samman med utbildningen i heta arbeten för tak- och vattenisoleringsbranschen fr.o.m. 1.1.2016. 

Hittills har man blivit tvungen att gå båda kurserna i heta arbeten för att ha tillstånd till bägge arbeten. Från och med början av året räcker det med en utbildning!

Utöver det kommer certifikatet/kortet för heta arbeten som beviljas av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland att även gälla i Norge, Sverige och Danmark. Certifikatet/kortet för heta arbeten som godkänts av de nordiska brandbekämpningsförbunden godkänns också i Finland.

En utbildning som slutförts före år 2016 gäller under den i kortet för heta arbeten nämnda tiden och berättigar till att göra arbeten i enlighet med kortet. Det nya kortet för heta arbeten ger kompetens till att identifiera farorna både i traditionella heta arbeten, som svetsning, och i heta arbeten i tak- och vattenisoleringsarbeten. Den egentliga yrkesutbildningen måste skaffas i en annan utbildning.

Att göra hetarbeten hör till speciellt farliga arbeten, som styrs av många lagar, föreskrifter och förordningar. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter förutsätter att var och en som kommer i kontakt med heta arbeten måste veta hur hetarbetet görs tryggt och säkert. På en tillfällig hetarbetsplats krävs alltid ett hetarbetstillstånd, både den som skriver ut tillståndet samt person som utför arbetet med tillståndet måste ha i kraft varande kort i heta arbeten.

Innehåll

Utbildningen består av

  • föreläsningar
  • skriftligt prov
  • släckningsövning

Detailed information

Course name

Heta arbeten-kurs 3.5.2017

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Scope

8 h, kl. 8.00 - 16.00

Start Date

03 May 2017

Last day to apply

20 Apr 2017

Contact

Janina Rönnberg

0290 01 7663
Janina.Ronnberg@axxell.fi

Price

125€

Charge

Kursens pris är 100,80 € (+moms 24%) /person. I priset ingår kort i heta arbeten, material, kaffe och lunch.

Course name

Heta arbeten-kurs 3.5.2017

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Scope

8 h, kl. 8.00 - 16.00

Start Date

03 May 2017

Last day to apply

20 Apr 2017

Contactperson

Janina Rönnberg

0290 01 7663
Janina.Ronnberg@axxell.fi

Price

125€

Förklaring

Kursens pris är 100,80 € (+moms 24%) /person. I priset ingår kort i heta arbeten, material, kaffe och lunch.

Course name

Heta arbeten-kurs 3.5.2017

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Scope

8 h, kl. 8.00 - 16.00

Start Date

03 May 2017

Last day to apply

20 Apr 2017

Contactperson

Janina Rönnberg

0290 01 7663
Janina.Ronnberg@axxell.fi

Price

125€

Charge

Kursens pris är 100,80 € (+moms 24%) /person. I priset ingår kort i heta arbeten, material, kaffe och lunch.Contact

Janina Rönnberg

0290 01 7663
Janina.Ronnberg@axxell.fi


Application process