Utbildning:
Heta arbeten-kurs 3.5.2017

Utbildning

Utbildningen för heta arbeten slogs samman med utbildningen i heta arbeten för tak- och vattenisoleringsbranschen fr.o.m. 1.1.2016. 

Hittills har man blivit tvungen att gå båda kurserna i heta arbeten för att ha tillstånd till bägge arbeten. Från och med början av året räcker det med en utbildning!

Utöver det kommer certifikatet/kortet för heta arbeten som beviljas av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland att även gälla i Norge, Sverige och Danmark. Certifikatet/kortet för heta arbeten som godkänts av de nordiska brandbekämpningsförbunden godkänns också i Finland.

En utbildning som slutförts före år 2016 gäller under den i kortet för heta arbeten nämnda tiden och berättigar till att göra arbeten i enlighet med kortet. Det nya kortet för heta arbeten ger kompetens till att identifiera farorna både i traditionella heta arbeten, som svetsning, och i heta arbeten i tak- och vattenisoleringsarbeten. Den egentliga yrkesutbildningen måste skaffas i en annan utbildning.

Att göra hetarbeten hör till speciellt farliga arbeten, som styrs av många lagar, föreskrifter och förordningar. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter förutsätter att var och en som kommer i kontakt med heta arbeten måste veta hur hetarbetet görs tryggt och säkert. På en tillfällig hetarbetsplats krävs alltid ett hetarbetstillstånd, både den som skriver ut tillståndet samt person som utför arbetet med tillståndet måste ha i kraft varande kort i heta arbeten.

Innehåll

Utbildningen består av

  • föreläsningar
  • skriftligt prov
  • släckningsövning

Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Heta arbeten-kurs 3.5.2017

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

8 h, kl. 8.00 - 16.00

Startdatum

03 maj 2017

Sista ansökan

20 apr 2017

Kontaktperson

Janina Rönnberg

0290 01 7663
Janina.Ronnberg@axxell.fi

Pris

125€

Kostnad

Kursens pris är 100,80 € (+moms 24%) /person. I priset ingår kort i heta arbeten, material, kaffe och lunch.

Utbildningens namn

Heta arbeten-kurs 3.5.2017

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

8 h, kl. 8.00 - 16.00

Startdatum

03 maj 2017

Sista ansökan

20 apr 2017

Kontaktperson

Janina Rönnberg

0290 01 7663
Janina.Ronnberg@axxell.fi

Pris

125€

Förklaring

Kursens pris är 100,80 € (+moms 24%) /person. I priset ingår kort i heta arbeten, material, kaffe och lunch.

Utbildningens namn

Heta arbeten-kurs 3.5.2017

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

8 h, kl. 8.00 - 16.00

Startdatum

03 maj 2017

Sista ansökan

20 apr 2017

Kontaktperson

Janina Rönnberg

0290 01 7663
Janina.Ronnberg@axxell.fi

Pris

125€

Kostnad

Kursens pris är 100,80 € (+moms 24%) /person. I priset ingår kort i heta arbeten, material, kaffe och lunch.



Kontaktperson

Janina Rönnberg

0290 01 7663
Janina.Ronnberg@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan.