Course:
Hygienpass, föreläsning+tent, Brusaby (Kimito) 21.11.2019

Föreläsningen ordnas kl. 16-18 och tenten 18-19 i Axxell Brusabys utrymmen i Kimito, Brusabyvägen 2.

Pris: 100 euro (inkl. 24%moms)

Målet är att avlägga det lagstadgade hygienkompetenstestet och få baskunskaper i livsmedelshygien. Föreläsningen samt tenttillfället hålls på svenska.

Litteratur

Länk till det material/sidor som kommer att användas som undervisningsmaterial finns här: http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti/svenska/

Bekanta dig med materialet i förväg

Innehåll

• Mikrobiologins grunder
• Matförgiftningar
• Hygieniska arbetsmetoder
• Personlig hygien
• Rengöring
• Egenkontroll
• Lagstiftning

Har redan gått kurs och vill endast avlägga tenten? Ta i så fall kontakt med Linda Karlsson, tfn 044-739 7308 eller linda.karlsson@axxell.fi

Har du avlagt hygienpasset tidigare men tappat kortet? Läs här : https://www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/hygienpass/


Detailed information

Course name

Hygienpass, föreläsning+tent, Brusaby (Kimito) 21.11.2019

Location

Kursen ordnas i Axxells utrymmen i Kimito, Brusaby

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Start Date

21 Nov 2019

Last day to apply

14 Nov 2019

Contact

Linda Karlsson

044-739 7308
linda.karlsson@axxell.fi

Charge

Kurs + tent kostar 100€

Course name

Hygienpass, föreläsning+tent, Brusaby (Kimito) 21.11.2019

Location

Kursen ordnas i Axxells utrymmen i Kimito, Brusaby

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<()

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Scope

Start Date

21 Nov 2019

Last day to apply

14 Nov 2019

Contactperson

Linda Karlsson

044-739 7308
linda.karlsson@axxell.fi

Förklaring

Kurs + tent kostar 100€

Course name

Hygienpass, föreläsning+tent, Brusaby (Kimito) 21.11.2019

Location

Kursen ordnas i Axxells utrymmen i Kimito, Brusaby

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Scope

Start Date

21 Nov 2019

Last day to apply

14 Nov 2019

Contactperson

Linda Karlsson

044-739 7308
linda.karlsson@axxell.fi

Charge

Kurs + tent kostar 100€Contact

Linda Karlsson

044-739 7308
linda.karlsson@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan.

Observera att kursen betalas i samband med anmälan via betalningssystemet checkout. Betalningssätten är bank, kreditkort och faktura. Annulleringsvillkor och mera info nere.

Minderåriga kan anmäla sig till våra kurser med vårdnadshavarens tillstånd.

Företag observera!
Då man väljer företagsfaktura som betalningsalternativ via Collector Bank så måste den person som gör anmälan skriva in det egna signumet samt identifiera sig med sina egna bankkoder eller med Mobil ID. Därefter kan fakturauppgifterna matas in i systemet och fakturan skickas till företaget. För mera information kontakta info@collectorbank.fi.
Ifall det blir ett problem med identifieringen eller ifall ditt företag vill anmäla personer till flera olika kurser kan anmälan också ske direkt per e-post till maria.isaksson@axxell.fi eller ring 044-739 7355. Skicka följande uppgifter till maria.isaksson@axxell.fi: faktureringsuppgifter, uppgifter på kursdeltagarna (namn, adress, telefonnummer, e-post, modersmål och födelsedatum) samt de kurser personerna anmäls till. En faktura skickas då från Axxell, observera att en faktureringsavgift på 5€ tillkommer per faktura.