Course:
Kock - Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (flerform, Pargas)

Utbildning

Bli kock i Pargas i flerform! Ny utbildning för grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen!

Axxell utbildar i Pargas i samarbete med arbetslivet kockar med grundläggande kunskaper att arbeta inom olika typer av kök. Arbetsmöjligheterna är många. Du lär dig matlagningsgrunderna och lunchtillredning genom praktiskt arbete i skolans restaurang eller storkök. Du lär dig även att tillreda a'la Carte av högklassiga råvaror genom olika tillredningsmetoder. En stor del av utbildningen planeras utifrån dina egna val, du kan t.ex. välja att specialisera dig inom restaurang eller storkök.

Studierna är uppbyggda enligt olika examensdelar där varje examensdel har ett visst antal närstudiedagar (2 dagar/vecka), distansstudiedagar och perioder där du får värdefull arbetserfarenhet i arbetslivet. Arbetslivsperioderna är olika längd och kan avläggas på olika sätt men alltid helt utifrån ditt tidigare kunnande. Varje examensdel avslutas med ett yrkesprov där du genom praktiska arbetsuppgifter visar att du klarar av det som förutsätts i examensgrunderna. I examen ingår gemensamma ämnen som kan läsas som när- eller distansstudier.

Examensgrunderna hittar du här https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/esitys/4221360/reformi/tiedot

Undervisningen är gratis men olika myndighetsavgifter och avgifter för material kan tillkomma.

 


Detailed information

Course name

Kock - Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (flerform, Pargas)

Location

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

15 Oct 2018

End Date

10 Aug 2020

Last day to apply

05 Oct 2018

Contact

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, men myndighetsvagifter och avgifter för material kan tillkomma

Course name

Kock - Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (flerform, Pargas)

Location

Axxell i
Axxell i

Vapparvägen 4
21600 Pargas<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

15 Oct 2018

End Date

10 Aug 2020

Last day to apply

05 Oct 2018

Contactperson

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis, men myndighetsvagifter och avgifter för material kan tillkomma

Course name

Kock - Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (flerform, Pargas)

Location

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

15 Oct 2018

End Date

10 Aug 2020

Last day to apply

05 Oct 2018

Contactperson

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, men myndighetsvagifter och avgifter för material kan tillkommaContact

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten för att söka till utbildningen. Alla sökande kontaktas och kallas till personlig intervju.