Course:
Kock - Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (flerform, Pargas)

Bli kock i Pargas i flerform! Ny utbildning för grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen!

För vem

Utbildningen är för dig som vill arbeta som kock i restaurang eller storkök. Köksbranschen passar dig som vill vara kreativ, arbeta med händerna i ett praktiskt yrke och i ett högt tempo. Du får nya smakupplevelser i och med att du lär dig kombinera olika smaker och råvaror med varandra.

Köksbranschen är full av möjligheter och som utbildad kock kan du arbeta i många olika typer av kök. Som kock har du ett yrke som du kan arbeta med i hela världen.

Utbildning

Utbildningen är till största delen praktisk matlagning med en bred baskunskap för att du skall kunna arbeta i olika kök. Den teori som ingår i studierna är alltid kopplad till matlagning och kundservice så att du ser helheten.

Du lär dig allt från grunder och fördjupning i kokkonst till maskin och redskapshantering men även hur du på bästa sätt skapar smakfulla och näringsrika maträtter och menyer.

Studiernas uppbyggnad

Baskunskapen för att arbeta i kök får du i de första och obligatoriska examensdelarna. Den första examensdelen att arbeta i restaurangbranschen lär du dig basen för att arbeta inom branschen. I examensdelen tillredning av lunchrätter lär du dig förbereda och tillreda lunch enligt olika inriktningar och metoder. I examensdelen tillredning av mat i portioner lär du dig göra lättare A’la carte rätter som du tillreder efter gästens beställning.

Du har många valbara examensdelar att välja emellan och här kan du välja inriktning mot restaurang eller storkök. Vi vill fördjupa ditt kunnande i en av de valbara examensdelarna, tillredning av A’la carte rätter.  Du lär dig mera om olika råvaror, om olika smaker och hur man kombinerar dessa till en högklassig A’la carte portion.

Du kan också välja Planering av företagsverksamhet om du vill starta en egen restaurang eller så kan du välja examensdelar som handlar om servering.

Närstudier, distansstudier och arbetsplatsförlagd utbildning

Antalet närstudiedagar är 2–5 närstudiedagar per vecka/examensdel. Närstudiedagarna kan ske dagtid, kvällstid och även veckoslut. Antalet närstudiedagar är beroende på ditt tidigare kunnande och hur snabbt du lär dig.

I utbildningen ingår distansstudiedagar. Då du har distansstudiedagar arbetar du med olika typer av uppgifter beroende på examensdelen. Uppgifterna kan t.ex. vara att ta reda på, lösa uppgifter, läsa om olika råvaror eller att förbereda dig teoretiskt på termer, matlagning eller recept. Du behöver ha tillgång till en dator för att kunna ta del av distansuppgifterna.

I examensdelarna ingår arbetsplatsförlagd utbildning, vilket innebär att en del av kunskapen du behöver, får du lära dig på en arbetsplats. Perioderna varierar beroende på examensdel. Det finns examensdelar som kan avläggas t.ex. på sommarjobbet eller utomlands.

Du kan också studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsplanerare Anders Levin, tfn 044-739 7782 eller anders.levin@axxell.fi.

Alla sökande kallas till intervju.

Vi hälsar dig varmt välkommen!

Examensgrunderna hittar du här https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/esitys/4221360/reformi/tiedot

Undervisningen är gratis men olika myndighetsavgifter och avgifter för material kan tillkomma.


Detailed information

Course name

Kock - Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (flerform, Pargas)

Location

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

25 Nov 2019

End Date

02 Jul 2021

??.

Contact

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, men myndighetsvagifter och avgifter för material kan tillkomma

Course name

Kock - Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (flerform, Pargas)

Location

Axxell i
Axxell i

Vapparvägen 4
21600 Pargas<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

25 Nov 2019

End Date

02 Jul 2021

??.

Contactperson

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis, men myndighetsvagifter och avgifter för material kan tillkomma

Course name

Kock - Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (flerform, Pargas)

Location

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

25 Nov 2019

End Date

02 Jul 2021

??.

Contactperson

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, men myndighetsvagifter och avgifter för material kan tillkommaContact

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi


Application process

Det är kontinuerlig ansökan till utbildningen, du kan söka trots att utbildningen börjat. Fyll i den elektroniska blanketten för att söka till utbildningen. Alla sökande kontaktas och kallas till personlig intervju.