Course:
Kock - Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (för invandrare)

Utbildning

Utbildning inom restaurangbranschen för invandrare

Bli kock i Karis - ny utbildning för invandrare startar 18.9.2019!

Är du intresserad av restaurangbranschen? Är du intresserad av att lära dig finsk matkultur? Går du i tankarna att öppna en egen restaurang eller ett eget café. Vill du lära dig att allt om matlagning och bakning. Om du svarar ja på dessa frågor skall du studera till kock. Vi erbjuder för invandrare grundexamen inom restaurang-och cateringbranschen, kompetensområdet för kock. Du kan välja att enbart studera yrkesämnena 145 kp eller också läsa gemensamma ämnen så att helheten blir 180kp.

Studierna är helhetsstudier(35h/vecka). Du studerar2- 4 dagar i veckan på Axxell då vi främst jobbar i Axxells moderna kök i Karis. Dina inlärningsuppgifter jobbar du med hemifrån eller så lär du dig via inlärning i arbete i kök som skall ge de kunskaper du behöver enligt din personliga studieplan. Utbildningen förverkligas på svenska. Krav på språknivå A2.1.

Målet med studierna är att du skall kunna jobba som kock i en restaurang eller i ett storkök enligt den inriktningen du själv väljer.

Tillsammans med den studerande gör vi upp en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK).

Sommarpaus juli 2020 och juli 2021.

Utbildningen är gratis för den studerande men den studerande behöver ha egna arbetskläder. Även andra avgifter (t.ex. materialkostnader) kan tillkomma.

Infotillfälle

Onsdag 24.4 kl. 18-20 hålls ett infotillfälle för invandrare som är intresserade av kockutbildningen! Även Kantalomba talk show med Romeo Kabwe som värd - nuvarande och tidigare studerande berättar om hur det är att studera som invandrare. Välkommen!

Ekonimiska förmåner

Om du är arbetssökande och utbildningen intresserar dig, diskutera dina stödmöjligheter med din handledare på TE-byrån INNAN du söker till utbildningen. Utbildningsrådgivningen på Arbets- och näringsbyrån ger tilläggsinformation, tfn 0295020702 eller per e-post utbildningsradgivning@te-byran.fi.


Detailed information

Course name

Kock - Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (för invandrare)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

18 Sep 2019

End Date

17 Sep 2021

Last day to apply

31 May 2019

Contact

Thomas Landén

044-739 7629
thomas.landen@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, men du behöver egna arbetskläder. Även andra avgifter kan tillkomma.

Course name

Kock - Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (för invandrare)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

18 Sep 2019

End Date

17 Sep 2021

Last day to apply

31 May 2019

Contactperson

Thomas Landén

044-739 7629
thomas.landen@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis, men du behöver egna arbetskläder. Även andra avgifter kan tillkomma.

Course name

Kock - Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (för invandrare)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

18 Sep 2019

End Date

17 Sep 2021

Last day to apply

31 May 2019

Contactperson

Thomas Landén

044-739 7629
thomas.landen@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, men du behöver egna arbetskläder. Även andra avgifter kan tillkomma.Contact

Thomas Landén

044-739 7629
thomas.landen@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till språktest och personlig intervju.

OBS! Utbildningen förverkligas på svenska.