Är du 20-50 år och saknar examen efter grundskolan?

Är du 20-50 år och saknar en examen efter grundskolan, har avbrutna gymnasiestudier eller avbrutna studier vid en yrkesläroanstalt bakom dig och är i arbetslivet, arbetslös eller föräldraledig?

Ta kontakt

  • om du vill diskutera olika utbildningar Axxell har att erbjuda.
  • om du vet vad du vill studera men behöver hjälp med att komma vidare.
  • om du inte är säker på vad du vill och därför behöver någon att diskutera med.

Om du inleder dina studier vid Axxell har du möjlighet att få extra stöd och handledning före studierna börjar och under studiernas gång, enligt dina individuella behov.

Observera dock att vi inte har några åldersgränser på våra utbildningar, utan du kan studera även om du är under 20 eller över 50 år. Vi utbildar för arbetslivets behov.

Tveka inte, ta kontakt redan idag!

Lillemor Norrena
lillemor.norrena@axxell.fi
044 - 739 7356