Är du 20-50 år och saknar examen efter grundskolan?

Axxell har beviljats finansiering för uppsökande och stödande verksamhet

  • för dig som är 20-50 år och saknar en examen efter grundskolan.
  • för dig som har avbrutna gymnasiestudier eller avbrutna studier vid en yrkesläroanstalt bakom dig.
  • för dig som är i arbetslivet, arbetslös eller föräldraledig.

Ta kontakt

  • om du vill diskutera olika utbildningar Axxell har att erbjuda.
  • om du vet vad du vill studera men behöver hjälp med att komma vidare.
  • om du inte är säker på vad du vill och därför behöver någon att diskutera med.

Om du inleder dina studier vid Axxell har du möjlighet att få extra stöd och handledning före studierna börjar och under studiernas gång, enligt dina individuella behov.

Tveka inte, ta kontakt redan idag!

Kjell Forsman/handledare inom projektet
kjell.forsman@axxell.fi
044 - 739 7349