Course:
Kundservice och försäljning (25 kp), Karis

Sökte du jobb inom restaurangbranschen?

Om du sökt jobb inom restaurangbranschen eller planerar att göra det har vi utbildningen för dig! För att du skall kunna förbereda dig för jobbet så bra som möjligt har Axxell tillsammans med arbetslivet planerat utbildningen för examensdelen:

Kundservice och försäljning (25 kp)

Examensdelen är en del av grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen. Utbildningen startar 14 september 2020.  Utbildningen ordnas som närstudier 1-2 kvällar/vecka (totalt 14) och därtill distansstudier med inlämningsuppgifter. Närstudierna innehåller teori men även praktiska övningar.

Innehåll:

  • Arbetet på restaurang
  • Grundläggande servering
  • Grundläggande dryckeskunskap
  • Kundservice
  • Kassahantering och redovisning
  • Serveringspass och Hygienpass (kortet har en avgift)

I studierna ingår inlärning på arbetsplatsen och i samband med den avlägger du yrkesprovet. I yrkesprovet visar du praktiskt ditt kunnande i kundservice och försäljning.

Du kan behändigt bygga vidare på en examensdel för att t.o.m. avlägga en hel examen.

Examensgrunderna hittar du på https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/esitys/4221360/reformi/tutkinnonosat/4221594

Utbildningen ordnas i samarbete med:


Detailed information

Course name

Kundservice och försäljning (25 kp), Karis

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

25 kompetenspoäng

Start Date

14 Sep 2020

End Date

29 Jan 2021

Last day to apply

02 Aug 2020

Contact

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratis, men kostnader kan tillkomma för t.ex. studiematerial eller myndighetsavgifter

Course name

Kundservice och försäljning (25 kp), Karis

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

25 kompetenspoäng

Start Date

14 Sep 2020

End Date

29 Jan 2021

Last day to apply

02 Aug 2020

Contactperson

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Förklaring

Undervisningen är gratis, men kostnader kan tillkomma för t.ex. studiematerial eller myndighetsavgifter

Course name

Kundservice och försäljning (25 kp), Karis

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

25 kompetenspoäng

Start Date

14 Sep 2020

End Date

29 Jan 2021

Last day to apply

02 Aug 2020

Contactperson

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratis, men kostnader kan tillkomma för t.ex. studiematerial eller myndighetsavgifterContact

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.