Course:
Lant20-fortsättning - Grundexamen inom lantbruksbranschen

Utbildning

Kompetensområdet för lantbruk

För dej som redan tidigare gått den sk. ”lant 20”-utbildningen (35 kp). Axxell erbjuder nu möjlighet att utveckla och fylla på ditt kunnande med några olika examensdelar, sammanlagt 110 kompetenspoäng, och därmed avlägga hela examen. Utbildningen är två-årig 2018–2020.

Utbildningen kommer att förverkligas som främst veckoslutsutbildning, kursdagar fredag – söndag på Axxell Brusaby. Ett veckoslut i månaden, sammanlagt åtta veckoslut per studie år. Mellan närstudietillfällena jobbar studerande med distansuppgifter och praktiska övningar enligt sin personliga studieplan.

För att bygga upp en hel examen behöver du samla ihop sammanlagt 160 kompetenspoäng (kp):

Obligatoriska examensdelar, 35kp:

  • Arbete inom lantbruksbranschen, 15 kp
  • Landsbygdsföretagande, 20 kp

Kompetensområdet för lantbruk, 40kp:

  • Underhåll av markens bördighet och produktionsmiljön, 40 kp

Valbara examensdelar, 70kp:

  • Produktion av en lokalt vald odlingsväxt, 15kp
  • Underhåll och reparation av lantbruksmaskiner, 20kp
  • Produktion eller skötsel av en lokalt vald djurart och omsorg om djurets välbefinnande, 15kp
  • Produktion av ekologiska produkter, 15kp
  • Examensdel som grundar sej på lokala krav på yrkesskicklighet: Skog, 5kp

Gemensamma examensdelar, 35 kp

  • De gemensamma studierna erkänns i många fall då en stor del av vuxna studerande redan inom tidigare utbildning (t.ex. gymnasium, yrkesskola, högskola, universitet) avlagt dessa delar. Behovet av de sk. GEM-ämnena avgörs då studerandes personliga studieplan görs upp.

Kursstart i oktober 2018. Resten av kursveckosluten fastslås inom kort och uppdateras på hemsidan. Sista ansökningsdag söndag 16.9.2018.


Detailed information

Course name

Lant20-fortsättning - Grundexamen inom lantbruksbranschen

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

11 Oct 2018

End Date

18 Oct 2020

Last day to apply

16 Sep 2018

Contact

Maria Wikström

044-739 7270
mariafredrika.wikstrom@axxell.fi

Course name

Lant20-fortsättning - Grundexamen inom lantbruksbranschen

Location

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

11 Oct 2018

End Date

18 Oct 2020

Last day to apply

16 Sep 2018

Contactperson

Maria Wikström

044-739 7270
mariafredrika.wikstrom@axxell.fi

Course name

Lant20-fortsättning - Grundexamen inom lantbruksbranschen

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

11 Oct 2018

End Date

18 Oct 2020

Last day to apply

16 Sep 2018

Contactperson

Maria Wikström

044-739 7270
mariafredrika.wikstrom@axxell.fiContact

Maria Wikström

044-739 7270
mariafredrika.wikstrom@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.