Course:
Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (Karis)

Unik chans att få behörighet som ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet! Utbildningsstart lördag 31.8.2019

Du som redan arbetar som elevassistent/ eftisledare har nu möjlighet att avlägga yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning och få behörighet som ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (tidigare yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet). Du kan studera vid sidan av ditt arbete.

Studierna sker som flerformsstudier med närstudiedagar, studiebesök och hemuppgifter. Närstudierna ordnas en lördag i månaden samt en kväll per månad (vardag), då har man även möjlighet att delta via skype.

Som valbar del har du möjlighet att förstärka dina kunskaper i Tecken som stöd.

Utbildningstiden är 3 terminer. Utbildningen inleds lördagen 31.8.2019 kl 8.30-15.45 i Axxell i Karis. 

Att avlägga hela examen kostar 450 euro. Möjlighet att söka yrkesexamensstipendium efter avlagd examen.

Mer information fås av petra.baarman@axxell.fi eller bernhard.weckstrom@axxell.fi

Möjlighet till läroavtalsutbildning, kontakta läroavtalsplanerare Klara Roos, tfn 044-739 7359, klara.roos@axxell.fi.


Detailed information

Course name

Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (Karis)

Location

Banagatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Start Date

31 Aug 2019

End Date

18 Dec 2020

Last day to apply

23 Aug 2019

Contact

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Charge

450€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar, se www.axxell.fi/annulleringsvillkor

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

 

Course name

Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (Karis)

Location

Axxell i
Axxell i

Banagatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

31 Aug 2019

End Date

18 Dec 2020

Last day to apply

23 Aug 2019

Contactperson

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Förklaring

450€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar, se www.axxell.fi/annulleringsvillkor

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

 

Course name

Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (Karis)

Location

Banagatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

31 Aug 2019

End Date

18 Dec 2020

Last day to apply

23 Aug 2019

Contactperson

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Charge

450€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar, se www.axxell.fi/annulleringsvillkor

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

 Contact

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi


Application process

SÖK NU!

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju under vecka 33. Du kan också fortlöpande söka till utbildningen trots att utbildningen startat.

För mera information om utbildningen - kontakta Bernhard Weckström, tfn 044-739 7456, bernhard.weckstrom@axxell.fi eller Petra Baarman, tfn 044-739 7631 eller petra.baarman@axxell.fi