Course:
Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (Karis)

Unik chans att få behörighet som ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet! Utbildningsstart i september 2020 (v. 39)

Du som redan arbetar som elevassistent/ eftisledare har nu möjlighet att avlägga yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning och få behörighet som ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (tidigare yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet). Du kan studera vid sidan av ditt arbete.

Utbildningen förverkligas som flerformsstudier. Studierna sker på din arbetsplats och via träffar på nätet (kvällstid ca. 2 ggr/månad). Därutöver har du hemuppgifter och träffar med din handledare från Axxell. Studiernas upplägg planeras utifrån studerandes erfarenhet och arbetslivssituation. För varje studerande görs det upp en personlig utvecklingsplan för kunnande. Utbildningstiden är tre terminer, utbildningen inleds lördagen 26.9.2020 med en fysisk träff i Karis.

För att delta i den här utbildningen krävs att du har en arbetsplats inom branschen.

Som valbar del har du möjlighet att förstärka dina kunskaper i Tecken som stöd.

Att avlägga hela examen kostar 450 euro. Möjlighet att söka yrkesexamensstipendium efter avlagd examen.

Möjlighet till läroavtalsutbildning, kontakta läroavtalsplanerare Klara Roos, tfn 044-739 7359, klara.roos@axxell.fi.


Detailed information

Course name

Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (Karis)

Location

Banagatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Start Date

September 2020

End Date

December 2021

Last day to apply

30 Aug 2020

Contact

Carina Tamminen

044-739 7239
carina.tamminen@axxell.fi

Charge

450€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar, se www.axxell.fi/annulleringsvillkor

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

 

Course name

Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (Karis)

Location

Axxell i
Axxell i

Banagatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

September 2020

End Date

December 2021

Last day to apply

30 Aug 2020

Contactperson

Carina Tamminen

044-739 7239
carina.tamminen@axxell.fi

Förklaring

450€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar, se www.axxell.fi/annulleringsvillkor

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

 

Course name

Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (Karis)

Location

Banagatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

September 2020

End Date

December 2021

Last day to apply

30 Aug 2020

Contactperson

Carina Tamminen

044-739 7239
carina.tamminen@axxell.fi

Charge

450€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar, se www.axxell.fi/annulleringsvillkor

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

 Contact

Carina Tamminen

044-739 7239
carina.tamminen@axxell.fi


Application process

SÖK NU!

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju i början av september. Du kan också fortlöpande söka till utbildningen trots att utbildningen startat.