Axxell söker bygglärare till Pargas

På Vapparvägen i Pargas ordnar Axxell yrkesutbildning för både ungdomar som vuxna. Här utbildar vi framtidens yrkesproffs inom fyra attraktiva branscher och satsar i vår verksamhet på att beakta näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i regionen. Enhetens mångsidighet innebär en intressant och varierande arbetsmiljö. Mera info om Axxell Pargas hittar du på www.axxell.fi/pargas. Sammantaget har enheten ca 350 studerande och 30 anställda.

För grundexamen inom byggnadsbranschen söker vi en

Lärare i husbyggnad

Arbetsställe; Pargas

Omfattning; minst 80 %

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär lämplig högskolexamen, minst tre års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet. Undervisningsspråket är svenska och finska.

Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen

Prövotid på 6 månader tillämpas.

Arbetet inleds 1.8.2020 och är tillsvidare.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Harry Åkerfelt, tfn 044 739 7635 och e-post harry.akerfelt@axxell.fi.

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast tisdagen den 2.6.2020 kl. 12.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv bygglärare och ditt namn i meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver

a) Betyg över yrkesmässig behörighet ex., ingenjör YH
b) Betyg över lärarbehörighet
c) Intyg över arbetserfarenhet (3 år i branschen)

 

Read More


Axxell söker lärare inom det pedagogiska området

I Karis finns Axxells största verksamhetsställe med en personalstyrka på ca 85 personer och ca. 1000 studerande. I Karis erbjuder Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher inom handel,...

Read More

Axxell söker lärare inom lantbruksbranschen till Brusaby

Axxell erbjuder yrkesutbildning på andra stadiet åt ungdomar och vuxna. I Brusaby på Kimitoön studerar 450 personer för en examen inom naturbruk- och miljöområdet. I Brusaby arbetar ca 50 personer....

Read More


Axxell MKK rekrytoi suomen kielen opettajia

Axxell järjestää aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen alkuvaiheen koulutuksia Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla sekä ammatillisiin opintoihin suuntaavia kotoutumiskoulutuksia. Etsimme...

Read More

News