Skip to Content

Ung på Brusaby

På Brusaby erbjuder vi dig olika grundutbildningar inom naturbruksområdet. Utbildningarna leder till en grundexamen och studietiden är normalt tre år (180 kompetenspoäng).

Flexibla studier

Vi erbjuder flexibla studiemöjligheter. Det årskurslösa systemet möjliggör också effektivt tillgodoräknande av tidigare avlagda studier så att studietiden förkortas.

Mat, boende och fritid

Alla våra ungdomsstuderande har möjlighet att bo på våra internat kostnadsfritt. Internaten består av 3-4 tvåpersoners rum, kök, vardagsrum, dusch och toalett. Dessutom har vi tvättstuga och bastu till förfogande.
Brusaby har ett eget kök som tillreder tre måltider dagligen.

Rundtur från internatet i Brusaby

För att trygga studiemiljön även på fritiden har vi internatsansvarig och fritidsledare som jobbar här på kvällarna. Läs mera om internatet på studerandeportalen

Studieguide

På studerandeportalen, studerande.axxell.fi, finns allmän information om studierna i Axxell och här hittar du också information specifikt om studierna i Brusaby. Här finns också information om internatet. Läs mera på studerande.axxell.fi.

Studerandehälsa

Studerandehälsogruppen (shg) är ett mångprofessionellt team som består av enhetschefen, skolkuratorn, studerandehälsovårdaren, specialläraren samt den studerandes egenlärare. Studerandehälsogruppen har också tillgång till psykolog och psykiater, men kontakten till dem sköts alltid via skolkuratorn eller studerandehälsovårdaren. I dessa möten kan även studerande samt representanter från studerandes familj och nätverk delta.

Inom studerandehälsan arbetar man för att främja studerandens trygghet och trivsel samt deras psykiska, fysiska och sociala välbefinnande, vilket innefattar såväl förebyggande som korrigerande åtgärder. Utöver den egentliga studerandehälsan bidrar studerandehälsogruppen med sin kunskap även beträffande övrig verksamhet inom läroanstalten. Personalen inom studerandehälsan kan kontaktas när som helst då det finns behov. Alla som har med studererandehälsoärenden att göra arbetar under tystnadsplikten.

Anti-mobbningsteamet träffas regelbundet varje månad. Anti-mobbningsteamet ansvarar för att utveckla studerandes och personalens engagemang i det förebyggande arbetet. Anti-mobbningsteamet jobbar sida vid sida med tutorhandledarna och stöder tutorverksamheten på skolan.

Handlingsplan mot mobbning

Skolkurator Johanna Blomqvist

På plats i Brusaby tisdagar och torsdagar kl 8-16, övriga tidpunkter anträffbar via e-post eller Wilma.
mobil: 050 324 5660
e-post: johanna.blomqvist@varha.fi

 

Hälsovårdare Terhi Nygård

mobil: 040 548 7341
e-post: terhi.nygard@varha.fi