Course:
Lokalvårdare - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (arbetskraftsutbildning, delexamen)


Detailed information

Course name

Lokalvårdare - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (arbetskraftsutbildning, delexamen)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Labour policy education

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

03 Oct 2023

End Date

27 Sep 2024

Last day to apply

20 Aug 2023

Contact

Nina Sandström

044-739 7609
nina.sandstrom@axxell.fi

Miscellaneous

Sommarledighet 1-12.7.2024

Distansperiod 15-27.7.2024

Course name

Lokalvårdare - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (arbetskraftsutbildning, delexamen)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Labour policy education

Course language

Swedish

Finnish

Scope

Start Date

03 Oct 2023

End Date

27 Sep 2024

Last day to apply

20 Aug 2023

Contactperson

Nina Sandström

044-739 7609
nina.sandstrom@axxell.fi

Miscellaneous

Sommarledighet 1-12.7.2024

Distansperiod 15-27.7.2024

Course name

Lokalvårdare - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (arbetskraftsutbildning, delexamen)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Labour policy education

Course language

Swedish

Finnish

Scope

Start Date

03 Oct 2023

End Date

27 Sep 2024

Last day to apply

20 Aug 2023

Contactperson

Nina Sandström

044-739 7609
nina.sandstrom@axxell.fi

Miscellaneous

Sommarledighet 1-12.7.2024

Distansperiod 15-27.7.2024Contact

Nina Sandström

044-739 7609
nina.sandstrom@axxell.fi


Application process

Ansök till utbildningen senast 20.8.2023 genom att lämna in en elektronisk ansökan på www.tyomarkkinatori.fi -> personkunder -> Aktuell arbetskraftsutbildning -> ordsökning -> 713779 (utbildningens nummer eller namn) -> klicka på ”Näytä ilmoitukset” (i nedre kanten av sidan) -> klicka på den utbildning som du vill söka till -> sök till denna utbildning. Om du fyller i en elektronisk ansökan utan stark identifiering med bankkoder, måste du besöka TE-byrån/Kommunförsöket innan ansökningstiden tar slut för att identifiera dig. Du kan även lämna in en pappersansökan till någon av TE-byråns eller Kommunförsökens verksamhetsställen.

Samtliga sökande intervjuas före antagning och kontaktas före antagningsintervjun av utbildaren. Intervjuerna sker an efter som sökande lämnat in ansökan till utbildningen via www.tyomarkkinatori.fi sidan. Den ansvarige läraren för utbildningen kontaktar den som ska intervjuas för att komma överens om noggrann intervjutid

Observera, att ansökan till utbildningen är bindande och att det inte är möjligt att ta tillbaka ansökan utan giltig orsak. Genom att lämna in en ansökan förbinder du dig att delta i antagningstillfället och påbörja utbildningen om du blir vald. Om du tar tillbaka ansökan, inte deltar i utbildningens antagningstillfälle eller inte påbörjar utbildningen, utreder AN-tjänsterna eller kommunförsöket din rättighet till arbetslöshetsförmån (Lag om utkomstskydd för arbetslösa 2 a kapitel 9 § 7 a-7 b samt 2 a kapitel 10 §).

Ifall du har frågor som gäller utbildning/studier, så kan du ringa telefonservicen för personkunder på numret 0295 025 510 mån-fre kl. 9.00–16.15 eller besöka www.facebook.com/koulutusneuvonta. Du kan följa hur ansökan framskrider genom att logga in på www.tyomarkkinatori.fi -> egna sidor -> e-tjänster -> arbetskraftsutbildning -> ansökan.

Är du inte arbetslös men intresserad av utbildning? Du kan också söka till utbildningen direkt till Axxell, läs mera här