Course:
Lokalvårdare - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (arbetskraftsutbildning)

Utbildning

Nyhet! Ny utbildning för lokalvårdare, grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen startar i mars 2019!

En lokalvårdare ser till att det är rent och snyggt. Efterfrågan på personal är stor och du har goda möjligheter att få arbete efter utbildningen. Som lokalvårdare har du ett rörligt arbete och kan arbeta med olika arbetsuppgifter på olika arbetsplatser

Utbildningen

Under utbildningen lär du dig städa professionellt med olika rengöringsmedel, redskap och maskiner enligt moderna metoder och med god ekonomi. Utbildningen är en flerformsutbildning med 2 närstudiedagar/vecka och 3 distansstudiedagar/vecka. För varje examensdel har du arbetsplatsförlagd utbildning där du praktiskt tränar det som du sedan visar i ett yrkesprov. Utbildningens omfattning och tid bestäms individuellt vid utarbetande av en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK). Med hjälp av planen beaktas tidigare kunnande och då planeras inhämtande av nödvändigt kunnande för den examen som avläggs. Studierna pågår ca. 1 år.

Studiernas uppbyggnad

Under studierna avlägger du tre examensdelar:

  • Produktion av kundorienterade rengörings- och fastighetstjänster
  • Storstädningstjänster och
  • Underhållsstädningstjänster

Studerande som avlagt examensdelarna kan verka inom kundservice‐ och fastighetstjänster, storstädningstjänster och underhållsstädningstjänster. Om du vill kan du fortsätta dina studier med valbara examensdelar som ger dig ytterligare kunskap inom branschen.

Målgrupp

Personer som behöver utbildningen för att få arbete inom rengöringsbranschen samt personer som behöver förkovra sitt kunnande. Alla sökande intervjuas före antagning.

Arbetsmöjligheter

Som lokalvårdare kan du arbeta i butik, köpcentrum, skola, daghem, servicehus, sjukhus, badinrättning, hotell, företag, industrier, passagerarfartyg eller på ett städföretag som utför städning på olika platser på entreprenad.

Examensgrunderna hittar du på https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/esitys/4221361/reformi/rakenne


Detailed information

Course name

Lokalvårdare - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (arbetskraftsutbildning)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Labour policy education

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

25 Mar 2019

End Date

24 Jan 2020

Last day to apply

25 Feb 2019

Contact

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Course name

Lokalvårdare - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (arbetskraftsutbildning)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Labour policy education

Course language

Finnish

Scope

Start Date

25 Mar 2019

End Date

24 Jan 2020

Last day to apply

25 Feb 2019

Contactperson

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Course name

Lokalvårdare - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (arbetskraftsutbildning)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Labour policy education

Course language

Finnish

Scope

Start Date

25 Mar 2019

End Date

24 Jan 2020

Last day to apply

25 Feb 2019

Contactperson

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fiContact

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi


Application process

Ansökan sker på adressen www.mol.fi. Du kan söka till utbildningen via arbets- och näringsbyrån eller fylla i ansökan på internet, anvisning på adressen www.mol.fi. Utbildningens nummer är 684203.

Fyll noggrant i motivering varför du vill delta i utbildningen; preliminära valet sker utgående från det. Slutliga valet görs efter personlig intervju.

Du kan följa behandlingen av din utbildningsansökan i internet: www.mol.fi/elektronisk kundtjänst -> läget för mina utbildningsansökningar. För att erhålla tjänsten behövs nätbankkod eller chipförsett personkort.

Är du inte arbetslös men intresserad av utbildning? Du kan också söka till utbildningen direkt till Axxell, läs mera här