Course:
Lokalvårdare - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (arbetskraftsutbildning)


Detailed information

Course name

Lokalvårdare - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (arbetskraftsutbildning)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Labour policy education

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

18 Jan 2022

Last day to apply

12 Dec 2021

Contact

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Miscellaneous

Sommarledighet vecka 27-30

Course name

Lokalvårdare - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (arbetskraftsutbildning)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Labour policy education

Course language

Finnish

Scope

Start Date

18 Jan 2022

Last day to apply

12 Dec 2021

Contactperson

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Miscellaneous

Sommarledighet vecka 27-30

Course name

Lokalvårdare - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (arbetskraftsutbildning)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Labour policy education

Course language

Finnish

Scope

Start Date

18 Jan 2022

Last day to apply

12 Dec 2021

Contactperson

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Miscellaneous

Sommarledighet vecka 27-30


Contact

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi


Application process

Ansökan sker på adressen www.te-palvelut.fi. Du kan söka till utbildningen via arbets- och näringsbyrån eller fylla i ansökan på internet, anvisning på adressen www.te-palvelut.fi. Utbildningens nummer är 700104.

Fyll noggrant i motivering varför du vill delta i utbildningen; preliminära valet sker utgående från det. Slutliga valet görs efter personlig intervju.

Du kan följa behandlingen av din utbildningsansökan i internet: www.mol.fi/elektronisk kundtjänst -> läget för mina utbildningsansökningar. För att erhålla tjänsten behövs nätbankkod eller chipförsett personkort.

Är du inte arbetslös men intresserad av utbildning? Du kan också söka till utbildningen direkt till Axxell, läs mera här