LUKU-koulutus

Luku- ja kirjoitustaidon koulutus on tarkoitettu ensimmäiseksi suomen kielen kurssiksi aikuisille maahanmuuttajille, joille latinalainen kirjoitusjärjestelmä on vieras ja joilla on vain vähän kokemusta lukemisesta ja kirjoittamisesta. Luku- ja kirjoitustaidon kurssi on sopiva aikuiselle maahanmuuttajalle, joka

  • ei ole käynyt koulua kotimaassaan
  • on käynyt kotimaassaan vain vähän koulua
  • ei osaa lukea eikä kirjoittaa omalla äidinkielellään
  • ei tunne latinalaista kirjaimistoa

Opiskelija opiskelee suomen kielen äänteet ja kirjaimet sekä lukemisen ja kirjoittamisen tekniikkaa. Lisäksi opiskelija oppii ymmärtämään ja puhumaan suomea alkeistasolla.

Koulutus kestää 200 päivää eli 40 viikkoa. Se koostuu kolmesta moduulista (75+75+50 päivää). Moduulissa 1 keskitytään käden motoriikan hallintaan ja suomalaisten äänteiden ja kirjainten opiskeluun sana ja lause tasolla. Moduulissa 2 pyritään lukemaan jo lyhyitä tekstejä. Moduulissa 3 vahvistetaan vasta saavutettua tai muuten heikkoa luku- ja kirjoitustaitoa.

Koulutus on työvoimapoliittista koulutusta. Hae koulutukseen TE-toimistossa.

Lisätietoja antaa Kristel Hiltunen, kristel.hiltunen@axxell.fi tai puh. 044-739 7691